شاخص یاب

ریال عربستان / دلار

  • نرخ فعلی:0.2668
  • بالاترین قیمت روز:0.2669
  • پایین ترین قیمت روز:0.2665
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2668
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۵:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.2669
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک ریال عربستان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک ریال عربستان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2668 ریال20:35:17
0.2665 ریال20:33:21
0.2666 ریال20:29:18
0.2665 ریال20:28:18
0.2666 ریال20:15:22
0.2665 ریال20:13:18
0.2666 ریال20:03:20
0.2665 ریال20:01:20
0.2666 ریال19:53:17
0.2665 ریال19:50:22
0.2666 ریال19:43:17
0.2665 ریال19:42:20
0.2666 ریال19:40:20
0.2665 ریال19:36:19
0.2666 ریال19:33:21
0.2667 ریال19:28:18
0.2668 ریال19:24:20
0.2667 ریال19:17:16
0.2668 ریال19:14:16
0.2667 ریال19:11:15
0.2666 ریال19:08:16
0.2665 ریال19:07:16
0.2667 ریال19:05:18
0.2665 ریال19:04:16
0.2667 ریال18:55:17
0.2666 ریال18:51:19
0.2667 ریال18:49:17
0.2668 ریال18:48:18
0.2667 ریال18:45:20
0.2666 ریال18:43:17
0.2667 ریال18:42:18
0.2668 ریال18:40:19
0.2667 ریال18:38:16
0.2668 ریال18:35:17
0.2667 ریال18:27:19
0.2666 ریال18:25:16
0.2667 ریال18:23:15
0.2668 ریال18:21:19
0.2667 ریال18:16:15
0.2666 ریال18:15:20
0.2667 ریال18:13:16
0.2668 ریال18:11:15
0.2667 ریال18:08:18
0.2668 ریال18:07:16
0.2667 ریال18:06:18
0.2666 ریال18:04:17
0.2667 ریال17:55:16
0.2668 ریال17:53:15
0.2667 ریال17:50:19
0.2665 ریال17:48:18
0.2667 ریال17:42:18
0.2668 ریال17:41:16
0.2667 ریال17:27:18
0.2668 ریال17:25:16
0.2667 ریال17:20:17
0.2666 ریال17:18:19
0.2667 ریال17:17:15
0.2666 ریال17:16:16
0.2667 ریال17:15:20
0.2666 ریال17:13:14
0.2668 ریال17:11:14
0.2666 ریال17:10:18
0.2665 ریال17:09:19
0.2667 ریال17:02:16
0.2668 ریال17:01:21
0.2667 ریال16:57:19
0.2668 ریال16:55:19
0.2667 ریال16:53:16
0.2666 ریال16:51:19
0.2667 ریال16:49:16
0.2668 ریال16:48:19
0.2667 ریال16:44:16
0.2666 ریال16:43:16
0.2667 ریال16:36:19
0.2666 ریال16:35:17
0.2667 ریال16:34:15
0.2668 ریال16:32:16
0.2667 ریال16:29:16
0.2668 ریال16:28:16
0.2667 ریال16:27:19
0.2669 ریال16:26:16
0.2666 ریال16:25:18
0.2667 ریال16:22:16
0.2666 ریال16:20:17
0.2667 ریال16:16:15
0.2666 ریال16:15:20
0.2667 ریال16:12:20
0.2668 ریال16:11:16
0.2667 ریال16:06:19
0.2668 ریال16:01:17
0.2665 ریال16:00:29
0.2667 ریال15:59:16
0.2668 ریال15:58:16
0.2667 ریال15:52:17
0.2668 ریال15:51:18
0.2667 ریال15:50:20
0.2666 ریال15:48:19
0.2667 ریال15:43:16
0.2668 ریال15:42:19
0.2667 ریال15:41:16
0.2666 ریال15:39:19
0.2667 ریال15:32:18
0.2668 ریال15:30:24
0.2667 ریال15:28:16
0.2668 ریال15:27:18
0.2667 ریال15:25:16
0.2668 ریال15:24:19
0.2667 ریال15:04:16
0.2666 ریال15:02:16
0.2667 ریال14:57:18
0.2666 ریال14:56:16
0.2667 ریال14:55:17
0.2666 ریال14:53:17
0.2667 ریال14:50:20
0.2666 ریال14:49:16
0.2667 ریال14:37:16
0.2665 ریال14:36:19
0.2666 ریال14:34:15
0.2667 ریال14:27:19
0.2666 ریال14:25:17
0.2667 ریال14:14:15
0.2666 ریال14:12:20
0.2667 ریال14:01:17
0.2666 ریال13:57:19
0.2667 ریال13:54:19
0.2666 ریال13:53:16
0.2667 ریال13:52:15
0.2666 ریال13:50:20
0.2667 ریال13:46:16
0.2666 ریال13:45:20
0.2667 ریال13:39:19
0.2668 ریال13:38:16
0.2667 ریال13:37:16
0.2665 ریال13:36:20
0.2667 ریال13:32:17
0.2668 ریال13:30:24
0.2667 ریال13:19:16
0.2665 ریال13:18:19
0.2666 ریال13:17:16
0.2667 ریال13:16:16
0.2665 ریال13:15:21
0.2667 ریال13:12:19
0.2666 ریال13:11:16
0.2667 ریال13:06:19
0.2668 ریال13:05:17
0.2667 ریال12:42:20
0.2668 ریال12:39:19
0.2667 ریال12:37:16
0.2665 ریال12:36:19
0.2667 ریال12:32:18
0.2666 ریال12:28:15
0.2665 ریال12:27:19
0.2667 ریال12:24:19
0.2666 ریال12:23:16
0.2667 ریال12:14:15
0.2666 ریال12:12:20
0.2667 ریال12:08:16
0.2668 ریال12:07:16
0.2667 ریال11:59:16
0.2666 ریال11:57:20
0.2667 ریال11:54:19
0.2668 ریال11:53:17
0.2667 ریال11:50:20
0.2666 ریال11:49:16
0.2667 ریال11:43:16
0.2666 ریال11:41:16
0.2665 ریال11:40:20
0.2666 ریال11:39:18
0.2667 ریال11:25:17
0.2666 ریال11:22:15
0.2667 ریال11:14:15
0.2666 ریال11:12:19
0.2667 ریال11:10:17
0.2666 ریال11:08:15
0.2667 ریال11:03:20
0.2666 ریال10:57:18
0.2667 ریال10:54:18
0.2666 ریال10:45:19
0.2665 ریال10:44:15
0.2666 ریال10:38:14
0.2667 ریال10:37:15
0.2666 ریال10:36:18
0.2667 ریال10:34:15
0.2668 ریال10:29:14
0.2665 ریال10:27:18
0.2668 ریال10:08:14
0.2665 ریال10:03:18
0.2668 ریال7:45:16
0.2665 ریال7:36:16
0.2669 ریال6:51:15
0.2668 ریال6:40:14
0.2669 ریال6:18:14
0.2668 ریال4:55:11
0.2669 ریال4:48:13
0.2668 ریال3:46:16
0.2669 ریال2:52:08
0.2668 ریال2:19:08
0.2666 ریال2:14:08
0.2667 ریال1:55:09
0.2668 ریال0:03:10
نظرات