شاخص یاب

ریال عربستان / دلار

  • نرخ فعلی:0.2669
  • بالاترین قیمت روز:0.2671
  • پایین ترین قیمت روز:0.2666
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2669
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۰۱:۳۱
  • نرخ روز گذشته:0.267
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک ریال عربستان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک ریال عربستان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2669 ریال6:01:31
0.267 ریال5:43:05
0.2669 ریال5:31:36
0.2669 ریال5:28:16
0.267 ریال5:25:11
0.267 ریال5:22:04
0.2669 ریال4:45:29
0.2669 ریال4:43:37
0.267 ریال4:40:57
0.2669 ریال4:27:42
0.267 ریال3:59:52
0.2671 ریال3:56:54
0.2671 ریال3:55:42
0.267 ریال3:50:56
0.2669 ریال3:15:42
0.2669 ریال3:14:28
0.267 ریال2:36:08
0.2669 ریال1:46:08
0.267 ریال1:00:33
0.2666 ریال0:54:35
0.267 ریال0:36:55
0.2669 ریال0:35:47
نظرات