SAR/USD - ریال عربستان / دلار آمریکا

  • نرخ فعلی:0.2669
  • بالاترین قیمت روز:0.2669
  • پایین ترین قیمت روز:0.2669
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2669
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۵۶
  • نرخ روز گذشته:0.267
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2669 ریال0:56:22
نظرات