شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SAR/THB Ask

  • نرخ فعلی:8.0716
  • بالاترین قیمت روز:8.0716
  • پایین ترین قیمت روز:8.0502
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:8.0529
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۴:۱۸
  • نرخ روز گذشته:8.0716
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک SAR/THB Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SAR/THB Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.0716 ریال19:54:18
8.0689 ریال19:36:18
8.0662 ریال18:33:18
8.0636 ریال17:54:19
8.0609 ریال16:33:19
8.0662 ریال16:15:20
8.0662 ریال16:15:20
8.0636 ریال15:33:20
8.0716 ریال14:54:21
8.0662 ریال13:54:19
8.0609 ریال12:54:20
8.0582 ریال12:33:19
8.0609 ریال11:54:20
8.0581 ریال11:15:22
8.0581 ریال11:15:22
8.0608 ریال10:54:19
8.0609 ریال10:33:17
8.0608 ریال10:15:18
8.0608 ریال10:15:17
8.0635 ریال9:33:16
8.0661 ریال9:15:18
8.0661 ریال9:15:18
8.0635 ریال8:54:16
8.0582 ریال7:54:15
8.0556 ریال7:33:15
8.0529 ریال7:15:17
8.0529 ریال7:15:17
8.0556 ریال6:54:16
8.0529 ریال5:54:17
8.0502 ریال5:33:16
8.0529 ریال5:15:22
8.0529 ریال5:15:21
8.0502 ریال4:33:17
8.0529 ریال3:33:17
8.0556 ریال2:54:15
8.0529 ریال1:33:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات