شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SAR/SEK Ask

  • نرخ فعلی:2.5719
  • بالاترین قیمت روز:2.5853
  • پایین ترین قیمت روز:2.5717
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.5853
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۱۵:۲۰
  • نرخ روز گذشته:2.5849
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.51%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.013

نمودار کندل استیک SAR/SEK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SAR/SEK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.5719 ریال18:15:20
2.5719 ریال18:15:20
2.5722 ریال17:54:19
2.5717 ریال17:33:23
2.5736 ریال17:15:20
2.5736 ریال17:15:20
2.5747 ریال16:54:17
2.5748 ریال16:33:18
2.5754 ریال16:15:20
2.5754 ریال16:15:20
2.5776 ریال15:54:18
2.5761 ریال15:33:20
2.5777 ریال14:54:21
2.5795 ریال14:33:19
2.5796 ریال14:15:22
2.5796 ریال14:15:21
2.5789 ریال13:54:19
2.58 ریال13:33:21
2.5809 ریال13:15:21
2.5809 ریال13:15:21
2.5808 ریال12:54:20
2.58 ریال12:33:19
2.5806 ریال12:15:22
2.5806 ریال12:15:22
2.5805 ریال11:54:20
2.5816 ریال11:33:19
2.5801 ریال11:15:22
2.5801 ریال11:15:22
2.5797 ریال10:54:19
2.5792 ریال10:33:17
2.5779 ریال10:15:18
2.5779 ریال10:15:17
2.578 ریال9:54:16
2.5778 ریال9:15:18
2.5778 ریال9:15:18
2.5781 ریال8:54:16
2.5775 ریال8:33:16
2.5776 ریال8:15:17
2.5776 ریال8:15:17
2.578 ریال7:54:15
2.5784 ریال7:33:15
2.5781 ریال7:15:17
2.5781 ریال7:15:17
2.5782 ریال6:33:16
2.5789 ریال6:15:19
2.5789 ریال6:15:18
2.579 ریال5:54:17
2.5791 ریال5:33:16
2.5793 ریال5:15:22
2.5793 ریال5:15:21
2.579 ریال4:54:16
2.5795 ریال4:33:17
2.5808 ریال4:15:18
2.5808 ریال4:15:17
2.5819 ریال3:54:16
2.5814 ریال3:33:17
2.5824 ریال3:15:23
2.5824 ریال3:15:23
2.5815 ریال2:54:15
2.5819 ریال2:33:17
2.5813 ریال2:15:18
2.5813 ریال2:15:18
2.582 ریال1:54:17
2.5825 ریال1:33:16
2.5828 ریال1:15:17
2.5828 ریال1:15:16
2.5838 ریال0:54:17
2.5845 ریال0:33:19
2.5853 ریال0:15:20
2.5853 ریال0:15:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات