شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SAR/PLN Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / زلوتی لهستان 3.8681 3.8435 3.8778 3.8515 (0.43%) 0.0165 ۱۳:۱۳:۰۹
ریال عربستان / دلار 0 0.2666 0.2667 0.2666 (0%) 0 ۱۵ مهر
AED/PLN 0 1.0101 1.011 1.0103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/AED 0 0.9793 0.9798 0.9796 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/PLN 0 2.6245 2.6245 2.6245 (0%) 0 ۲۴ مهر
SAR/AUD 0 0.362 0.3625 0.3624 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ARS/PLN 0 0.1237 0.1239 0.1237 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/ARS 0 7.9952 8.0006 7.9971 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/BBD 0 0.5427 0.5454 0.5427 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/BHD 0 0.1012 0.1013 0.1012 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/PLN 0 0.9161 0.9222 0.9163 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/BRL 0 1.0732 1.0807 1.0807 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/PLN 0 2.9457 2.9457 2.9457 (0%) 0 ۲۴ مهر
SAR/CAD 0 0.3476 0.3479 0.3477 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PLN 3.8949 3.8949 3.8949 3.8949 (0.2%) 0.0077 ۱۲:۰۶:۲۶
SAR/CHF 0 0.2624 0.263 0.2624 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/CLP 0 177.16 180.66 177.17 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/PLN 0 0.5545 0.5558 0.5558 (0%) 0 ۲ مرداد
SAR/CNY 0 1.8257 1.8265 1.826 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/CZK 0 5.9315 5.9391 5.9317 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CZK/PLN 0 0.1663 0.1663 0.1663 (0%) 0 ۲۴ مهر
DKK/PLN 0 0.5746 0.5746 0.5746 (0%) 0 ۲۴ مهر
SAR/DKK 0 1.7182 1.7198 1.7183 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/EGP 0 4.7695 4.7748 4.772 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/PLN 4.2835 4.2835 4.2835 4.2835 (0.3%) 0.0129 ۱۲:۰۶:۲۶
SAR/EUR 0.2404 0.2404 0.2404 0.2404 (0.33%) 0.0008 ۱۲:۰۶:۲۶
GBP/PLN 4.9431 4.9431 4.9431 4.9431 (0.31%) 0.0151 ۱۲:۰۶:۲۶
SAR/GBP 0 0.2065 0.2068 0.2066 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/PLN 0.493 0.493 0.493 0.493 (0.65%) 0.0032 ۱۲:۰۶:۲۶
SAR/HKD 0 2.093 2.0936 2.0933 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/HUF 0 74.51 74.66 74.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/IDR 0 3879.91 3890.19 3879.91 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/INR 0 18.61 18.62 18.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/ISK 0 28.68 28.71 28.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/JMD 0 36.64 36.82 36.64 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/JOD 0 0.1898 0.1899 0.1898 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/PLN 0 0.036 0.036 0.036 (0%) 0 ۲۲ مهر
SAR/JPY 0 28.834 28.834 28.834 (0%) 0 ۲۲ مهر
SAR/KES 0 27.18 27.38 27.18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/KRW 0 297.76 298.42 298.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/KWD 0.0809 0.0809 0.0809 0.0809 (0.12%) 0.0001 ۱۵:۰۶:۱۷
SAR/LBP 0 404.81 410.79 410.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/LKR 0 42.84 43.43 43.43 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/LTL 0 0.7816 0.7823 0.7821 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SAR/MAD 0 2.5235 2.5943 2.5939 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/PLN 0.2014 0.2014 0.2014 0.2014 (0.25%) 0.0005 ۱۲:۳۳:۲۲
SAR/MXN 0 5.0348 5.0583 5.0461 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/MYR 0 1.0931 1.0934 1.0932 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/NAD 0 3.8765 3.8775 3.8767 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/PLN 0.4205 0.4205 0.4205 0.4205 (1.28%) 0.0054 ۱۲:۳۳:۲۲
SAR/NOK 0 2.2399 2.243 2.2401 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/NPR 0 30.05 30.19 30.05 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/PLN 2.4425 2.4425 2.4425 2.4425 (0.11%) 0.0028 ۱۲:۳۳:۲۲
SAR/NZD 0 0.3973 0.3986 0.3976 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/OMR 0 0.1029 0.103 0.103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/PAB 0 0.2712 0.2725 0.2712 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/PHP 0 14.23 14.27 14.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/PKR 41.624 41.624 41.624 41.624 (0.18%) 0.074 ۱۲:۳۳:۲۲
SEK/PLN 0.3948 0.3948 0.3948 0.3948 (0.56%) 0.0022 ۱۲:۰۶:۲۶
SGD/PLN 2.8276 2.8276 2.8276 2.8276 (0.29%) 0.0083 ۱۲:۰۶:۲۵
RUB/PLN 0.0604 0.0604 0.0604 0.0604 (0.17%) 0.0001 ۱۲:۰۶:۲۶
SAR/PLN 0 0.9891 0.9902 0.9895 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/PLN 0.6566 0.6566 0.6566 0.6566 (0.58%) 0.0038 ۱۲:۰۶:۲۵
TWD/PLN 0 0.121 0.1212 0.1211 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/PLN 0 0.0323 0.0323 0.0323 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/PLN 0.2603 0.2603 0.2603 0.2603 (0.35%) 0.0009 ۱۲:۰۶:۲۵
UAH/PLN 0 0.1485 0.1485 0.1485 (0%) 0 ۲ مرداد
SAR/QAR 0 0.971 0.9713 0.9711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/RON 0 1.0701 1.0716 1.0708 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/RUB 0 17.9314 17.9421 17.9357 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/SEK 0 2.424 2.4271 2.4247 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/SGD 0 0.3643 0.3645 0.3643 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/THB 0 8.7077 8.7237 8.7122 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/TRY 0 1.6168 1.6293 1.6233 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/TWD 0 8.1717 8.1769 8.175 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/VEF 0 21323.9508 21343.0088 21330.7736 (0%) 0 ۴ تیر
SAR/XAF 0 151.09 151.84 151.09 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/XCD 0 0.7244 0.7246 0.7244 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/XOF 0 151.09 155.21 151.09 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/ZAR 0 3.8309 3.8456 3.8416 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BGN/PLN 0 2.1752 2.1768 2.1768 (0%) 0 ۲ مرداد
COP/PLN 0 0.0012 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۱۵ خرداد
HRK/PLN 0 0.576 0.5764 0.5764 (0%) 0 ۲ مرداد
XAU/PLN 0 4528.5 4569.8 4569.5 (0%) 0 ۲۵ مهر
HUF/PLN 0 0.013 0.013 0.013 (0%) 0 ۱۸ مهر
LTL/PLN 0 1.2322 1.2332 1.2332 (0%) 0 ۲ مرداد
BTC/PLN 31176.45 31176.45 31176.45 31176.45 (1.7%) 529.27 ۱۲:۰۶:۲۶
ETH/PLN 0 1585.4889 1744.4267 1596.3492 (0%) 0 ۲۱ تیر
RON/PLN 0 0.9018 0.9021 0.9018 (0%) 0 ۲ مرداد