شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SAR/PAB Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / بولبوا پاناما 0 1 1.0228 1 (0%) 0 ۱۱ دی
ریال عربستان / دلار 0 0.2666 0.2667 0.2667 (0%) 0 ۱۵ آبان
AED/PAB 0.2722 0.2722 0.2722 0.2722 (0.04%) 0.0001 ۰۳:۳۳:۱۵
SAR/AED 0.9795 0.9795 0.9795 0.9795 (0.01%) 0.0001 ۰۱:۵۴:۱۵
AUD/PAB 0.6835 0.678 0.6839 0.678 (0.83%) 0.0056 ۱۶:۵۴:۳۰
SAR/AUD 0.3902 0.3899 0.3933 0.3933 (0.82%) 0.0032 ۱۶:۵۴:۳۰
ARS/PAB 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 (0.6%) 0.0001 ۱۶:۵۴:۳۰
SAR/ARS 15.9399 15.9399 15.9725 15.9725 (0.22%) 0.0357 ۱۶:۵۴:۳۰
SAR/BBD 0.5362 0.5362 0.5362 0.5362 (1.45%) 0.0078 ۱۶:۱۵:۳۱
SAR/BHD 0.1005 0.1005 0.1006 0.1005 (0.1%) 0.0001 ۱۳:۱۵:۲۵
BRL/PAB 0.2394 0.2392 0.24 0.2392 (0.04%) 0.0001 ۱۶:۵۴:۳۰
SAR/BRL 1.1137 1.1108 1.1148 1.1148 (0.04%) 0.0004 ۱۶:۵۴:۳۰
CAD/PAB 0.7546 0.7537 0.7548 0.7537 (0.13%) 0.001 ۱۶:۵۴:۳۱
SAR/CAD 0.3535 0.3533 0.3538 0.3538 (0.11%) 0.0004 ۱۶:۳۳:۲۶
CHF/PAB 1.0108 1.0093 1.0127 1.0115 (0.06%) 0.0006 ۱۶:۳۳:۲۶
SAR/CHF 0.2639 0.2633 0.2642 0.2637 (0.04%) 0.0001 ۱۴:۳۳:۲۵
SAR/CLP 211.46 211.46 213.86 213.86 (0.81%) 1.71 ۱۶:۵۴:۳۱
CNY/PAB 0.1425 0.1424 0.1426 0.1424 (0%) 0 ۱۴:۳۳:۲۶
SAR/CNY 1.8721 1.8706 1.8736 1.8723 (0.04%) 0.0008 ۱۶:۵۴:۳۱
SAR/CZK 6.1935 6.1882 6.2034 6.1967 (0.04%) 0.0026 ۱۶:۵۴:۳۱
DKK/PAB 0.1472 0.1471 0.1474 0.1472 (0.07%) 0.0001 ۱۶:۳۳:۲۷
SAR/DKK 1.8107 1.8094 1.813 1.8118 (0.06%) 0.001 ۱۶:۵۴:۳۱
SAR/EGP 4.3224 4.2938 4.3224 4.3011 (0.37%) 0.016 ۱۶:۳۳:۲۷
EUR/PAB 1.1006 1.0991 1.1015 1.1 (0.06%) 0.0007 ۱۶:۵۴:۲۷
SAR/EUR 0.2422 0.2421 0.2426 0.2425 (0.08%) 0.0002 ۱۶:۳۳:۲۳
GBP/PAB 1.2848 1.2828 1.2862 1.2841 (0.02%) 0.0003 ۱۶:۵۴:۲۷
SAR/GBP 0.2075 0.2073 0.2079 0.2077 (0.05%) 0.0001 ۱۶:۳۳:۲۷
HKD/PAB 0.1278 0.1277 0.1278 0.1277 (0%) 0 ۱۴:۱۵:۲۸
SAR/HKD 2.0879 2.0871 2.0881 2.0877 (0%) 0.0001 ۱۶:۵۴:۳۱
SAR/HUF 81 80.85 81.05 80.97 (0.05%) 0.04 ۱۶:۵۴:۳۱
SAR/IDR 3760.6 3756.6 3762.47 3757.13 (0.04%) 1.33 ۱۲:۱۵:۲۸
SAR/INR 19.21 19.17 19.25 19.18 (0.31%) 0.06 ۱۵:۳۳:۲۷
SAR/ISK 33.4 32.82 33.43 32.82 (1.8%) 0.59 ۱۶:۵۴:۳۲
SAR/JMD 37.95 37.79 37.95 37.85 (0.21%) 0.08 ۱۶:۱۵:۳۳
SAR/JOD 0.1893 0.1893 0.1893 0.1893 (0.21%) 0.0004 ۰۳:۳۳:۱۶
SAR/JPY 29.0065 28.9585 29.0251 28.9745 (0.12%) 0.0346 ۱۶:۵۴:۲۸
SAR/KES 27.23 27.23 27.25 27.24 (0.04%) 0.01 ۱۶:۵۴:۳۲
SAR/KRW 312.88 311.7 312.88 312.57 (0.15%) 0.46 ۱۶:۵۴:۳۲
SAR/KWD 0.081 0.081 0.0811 0.081 (0.12%) 0.0001 ۱۲:۱۵:۲۳
SAR/LBP 405.05 404.91 405.05 404.97 (0%) 0 ۰۵:۱۵:۲۴
SAR/LKR 48.08 48.05 48.13 48.13 (0.06%) 0.03 ۱۴:۱۵:۲۹
SAR/LTL 0 0.7816 0.7823 0.7821 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SAR/MAD 2.5797 2.5785 2.5862 2.5862 (0.17%) 0.0044 ۱۶:۳۳:۲۸
MXN/PAB 0.0517 0.0514 0.0517 0.0514 (0.39%) 0.0002 ۱۶:۵۴:۳۲
SAR/MXN 5.1669 5.1631 5.1875 5.1875 (0.39%) 0.02 ۱۶:۵۴:۳۲
SAR/MYR 1.1082 1.1082 1.1098 1.109 (0.1%) 0.0011 ۱۲:۵۴:۲۴
SAR/NAD 3.9822 3.9539 3.9894 3.959 (0.57%) 0.0227 ۱۶:۵۴:۳۲
NOK/PAB 0.1089 0.1085 0.1089 0.1087 (0.09%) 0.0001 ۱۶:۳۳:۲۸
SAR/NOK 2.4512 2.4485 2.4571 2.4545 (0.13%) 0.0032 ۱۶:۵۴:۳۳
SAR/NPR 30.73 30.67 30.8 30.71 (0.16%) 0.05 ۱۴:۵۴:۲۸
NZD/PAB 0.6412 0.6383 0.6416 0.6383 (0.44%) 0.0028 ۱۶:۵۴:۳۳
SAR/NZD 0.4159 0.4156 0.418 0.418 (0.46%) 0.0019 ۱۶:۵۴:۳۳
SAR/OMR 0 0.1026 0.1027 0.1027 (0%) 0 ۶ آبان
PLN/PAB 0.2565 0.2559 0.2568 0.2562 (0.08%) 0.0002 ۱۶:۳۳:۲۸
SAR/PAB 0 0.2666 0.2667 0.2667 (0%) 0 ۲۲ آبان
SEK/PAB 0.1028 0.1025 0.103 0.1028 (0.1%) 0.0001 ۱۴:۵۴:۲۸
SGD/PAB 0.7337 0.7334 0.7341 0.7335 (0.04%) 0.0003 ۱۶:۵۴:۳۳
TRY/PAB 0.1743 0.1732 0.1743 0.1735 (0.4%) 0.0007 ۱۶:۵۴:۳۳
TWD/PAB 0.0327 0.0327 0.0327 0.0327 (0.31%) 0.0001 ۰۶:۳۳:۱۹
VEF/PAB 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۲ آبان
ZAR/PAB 0.0671 0.0668 0.0675 0.0674 (0.6%) 0.0004 ۱۶:۳۳:۲۸
SAR/PHP 13.57 13.52 13.57 13.54 (0.37%) 0.05 ۱۶:۳۳:۲۸
SAR/PKR 41.45 41.44 41.87 41.52 (0.02%) 0.01 ۱۶:۱۵:۲۸
SAR/PLN 1.0398 1.0385 1.0423 1.041 (0.08%) 0.0008 ۱۶:۵۴:۳۳
SAR/QAR 0 0.9711 0.9767 0.9711 (0%) 0 ۲۰ آبان
SAR/RON 1.1549 1.1544 1.1568 1.1563 (0.1%) 0.0012 ۱۶:۵۴:۳۳
SAR/RUB 17.1572 17.068 17.1591 17.1043 (0.33%) 0.0567 ۱۶:۵۴:۳۳
SAR/SEK 2.5962 2.591 2.6014 2.5941 (0.12%) 0.0031 ۱۶:۵۴:۳۳
SAR/SGD 0.3634 0.3633 0.3636 0.3636 (0.03%) 0.0001 ۱۶:۵۴:۳۳
SAR/THB 8.0662 8.0556 8.0662 8.0556 (0.07%) 0.0053 ۱۳:۳۳:۲۶
SAR/TRY 1.5314 1.5306 1.5405 1.5378 (0.42%) 0.0065 ۱۶:۵۴:۳۳
SAR/TWD 8.143 8.1257 8.1572 8.1524 (0.12%) 0.0099 ۱۶:۵۴:۳۳
SAR/VEF 7986.1551 7986.1551 7986.1551 7986.1551 (7.11%) 530.0152 ۰۰:۱۵:۲۰
SAR/XAF 158.92 158.92 159.13 159.13 (0.12%) 0.19 ۱۵:۵۴:۲۹
SAR/XCD 0.7226 0.7226 0.7253 0.7253 (0%) 0 ۰۱:۵۴:۱۷
SAR/XOF 156.58 156.58 159.79 159.79 (0%) 0 ۰۵:۱۵:۲۵
SAR/ZAR 3.9825 3.9542 3.9915 3.9593 (0.59%) 0.0233 ۱۶:۵۴:۳۳