شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SAR/NOK Ask

  • نرخ فعلی:2.433
  • بالاترین قیمت روز:2.4452
  • پایین ترین قیمت روز:2.433
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.4452
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۳:۱۹
  • نرخ روز گذشته:2.4461
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0131

نمودار کندل استیک SAR/NOK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک SAR/NOK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.433 ریال15:33:19
2.4348 ریال15:15:22
2.4348 ریال15:15:21
2.4365 ریال14:54:21
2.4391 ریال14:33:18
2.438 ریال14:15:21
2.438 ریال14:15:21
2.4393 ریال13:54:19
2.4408 ریال13:33:20
2.4419 ریال13:15:21
2.4419 ریال13:15:20
2.4407 ریال12:54:20
2.4398 ریال12:33:19
2.4411 ریال12:15:22
2.4411 ریال12:15:21
2.4409 ریال11:54:20
2.4406 ریال11:33:18
2.4402 ریال11:15:21
2.4402 ریال11:15:21
2.439 ریال10:54:18
2.4383 ریال10:33:17
2.4378 ریال10:15:17
2.4378 ریال10:15:17
2.4379 ریال9:54:16
2.4389 ریال9:33:16
2.4388 ریال9:15:17
2.4388 ریال9:15:17
2.4391 ریال8:54:16
2.4372 ریال8:33:15
2.4374 ریال8:15:17
2.4374 ریال8:15:17
2.4373 ریال7:54:15
2.4371 ریال7:33:15
2.4375 ریال7:15:17
2.4375 ریال7:15:16
2.4369 ریال6:54:15
2.4368 ریال6:33:15
2.4377 ریال6:15:18
2.4377 ریال6:15:18
2.4375 ریال5:54:17
2.4379 ریال5:33:16
2.4391 ریال4:54:16
2.439 ریال4:33:17
2.4435 ریال4:15:17
2.4435 ریال4:15:16
2.4441 ریال3:54:16
2.4446 ریال3:33:16
2.4449 ریال3:15:23
2.4449 ریال3:15:22
2.4442 ریال2:54:14
2.4439 ریال2:33:17
2.4438 ریال2:15:18
2.4438 ریال2:15:18
2.4431 ریال1:54:16
2.4436 ریال1:33:16
2.4445 ریال0:54:16
2.4449 ریال0:33:18
2.4452 ریال0:15:20
2.4452 ریال0:15:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات