شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SAR/LTL Bid

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.7816 0.7816 0.7823 0.7821 2018/05/07 1397/02/17 1397-02-17
0.7822 0.7822 0.7822 0.7822 2018/05/05 1397/02/15 1397-02-15

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص SAR/LTL Bid