شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SAR/EUR Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / یورو 0.8987 0.8985 0.9005 0.8988 (0%) 0 ۲۲:۰۱:۳۰
ریال عربستان / دلار 0 0.2666 0.2667 0.2666 (0%) 0 ۳۰ مهر
بیت کوین / یورو 7180.06 7180.06 7180.06 7180.06 (2.66%) 191.2 ۱۱:۰۶:۰۹
AED/EUR 0.2446 0.2446 0.2446 0.2446 (0.25%) 0.0006 ۱۱:۰۶:۰۸
SAR/AED 0 0.9793 0.9798 0.9796 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/EUR 0.6163 0.6163 0.6163 0.6163 (0.1%) 0.0006 ۰۳:۰۶:۱۰
SAR/AUD 0 0.362 0.3625 0.3624 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ARS/EUR 0.0153 0.0153 0.0153 0.0153 (0.65%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۱۰
SAR/ARS 0 7.9952 8.0006 7.9971 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/BBD 0 0.5427 0.5454 0.5427 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BHD/EUR 2.3703 2.3703 2.3703 2.3703 (0.24%) 0.0056 ۰۳:۰۶:۱۰
SAR/BHD 0 0.1012 0.1013 0.1012 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/EUR 0.2203 0.2203 0.2203 0.2203 (1.47%) 0.0032 ۰۷:۰۶:۰۷
SAR/BRL 0 1.0732 1.0807 1.0807 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BYN/EUR 0 0.4237 0.4257 0.4256 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/EUR 0.6861 0.6861 0.6861 0.6861 (0.12%) 0.0008 ۰۷:۰۶:۰۷
SAR/CAD 0 0.3476 0.3479 0.3477 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/EUR 0.9081 0.9081 0.9081 0.9081 (0.07%) 0.0006 ۱۱:۰۶:۰۹
SAR/CHF 0 0.2624 0.263 0.2624 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/CLP 0 177.16 180.66 177.17 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/EUR 0.1268 0.1268 0.1268 0.1268 (0.16%) 0.0002 ۰۹:۰۶:۰۸
SAR/CNY 0 1.8257 1.8265 1.826 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/CZK 0 5.9315 5.9391 5.9317 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/EUR 0.1338 0.1338 0.1338 0.1338 (0.07%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
SAR/DKK 0 1.7182 1.7198 1.7183 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/EGP 0 4.7695 4.7748 4.772 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EGP/EUR 0.0555 0.0555 0.0555 0.0555 (0.36%) 0.0002 ۱۱:۰۶:۰۹
GBP/EUR 1.1554 1.1554 1.1554 1.1554 (0.71%) 0.0082 ۰۷:۰۶:۰۸
GHS/EUR 0.1641 0.1641 0.1641 0.1641 (0.24%) 0.0004 ۱۱:۰۶:۰۹
JPY/EUR 0 0.0083 0.0083 0.0083 (0%) 0 ۲۶ مهر
NZD/EUR 0 0.5731 0.5731 0.5731 (0%) 0 ۲۹ مهر
SGD/EUR 0.659 0.659 0.659 0.659 (0.17%) 0.0011 ۱۵:۰۶:۱۷
HKD/EUR 0.1146 0.1146 0.1146 0.1146 (0.17%) 0.0002 ۱۳:۰۹:۱۵
MXN/EUR 0 0.0468 0.0468 0.0468 (0%) 0 ۲۷ مهر
NOK/EUR 0 0.0981 0.0981 0.0981 (0%) 0 ۲۹ مهر
PLN/EUR 0.2339 0.2339 0.2339 0.2339 (0.09%) 0.0002 ۱۲:۰۶:۱۶
RUB/EUR 0 0.0141 0.0141 0.0141 (0%) 0 ۲۹ مهر
SAR/EUR 0.2394 0.2394 0.2394 0.2394 (0.25%) 0.0006 ۱۲:۰۶:۱۶
SEK/EUR 0 0.0932 0.0932 0.0932 (0%) 0 ۲۹ مهر
TRY/EUR 0 0.142 0.1429 0.1421 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/EUR 0.0294 0.0294 0.0294 0.0294 (0.34%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۰۷
VEF/EUR 0 0.3472 0.3509 0.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/EUR 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 (0.83%) 0.0005 ۱۵:۰۶:۱۷
MAD/EUR 0 0.0936 0.0941 0.0938 (0%) 0 ۳۰ مرداد
KRW/EUR 0.0767 0.0767 0.0767 0.0767 (0.26%) 0.0002 ۱۵:۰۶:۳۹
INR/EUR 0.0127 0.0127 0.0127 0.0127 (0.79%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۱۰
JOD/EUR 0 1.2503 1.2503 1.2503 (0%) 0 ۱۰ بهمن
KWD/EUR 2.9643 2.9643 2.9643 2.9643 (0.23%) 0.0069 ۱۵:۰۶:۳۹
HUF/EUR 0 0.003 0.003 0.003 (0%) 0 ۱ شهریور
GEL/EUR 0 0.3387 0.3389 0.3387 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/EUR 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 (1.59%) 0.0001 ۱۳:۰۹:۱۵
SAR/GBP 0 0.2065 0.2068 0.2066 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/HKD 0 2.093 2.0936 2.0933 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/HUF 0 74.51 74.66 74.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/IDR 0 3879.91 3890.19 3879.91 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/INR 0 18.61 18.62 18.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/ISK 0 28.68 28.71 28.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/JMD 0 36.64 36.82 36.64 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/JOD 0 0.1898 0.1899 0.1898 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/JPY 28.86 28.86 28.86 28.86 (0.18%) 0.052 ۱۳:۰۹:۱۵
SAR/KES 0 27.18 27.38 27.18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/KRW 0 297.76 298.42 298.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/KWD 0.081 0.081 0.081 0.081 (0.12%) 0.0001 ۱۵:۰۶:۳۹
SAR/LBP 0 404.81 410.79 410.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/LKR 0 42.84 43.43 43.43 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/LTL 0 0.7816 0.7823 0.7821 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
SAR/MAD 0 2.5235 2.5943 2.5939 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/MXN 0 5.0348 5.0583 5.0461 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/MYR 0 1.0931 1.0934 1.0932 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/NAD 0 3.8765 3.8775 3.8767 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/NOK 0 2.2399 2.243 2.2401 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/NPR 0 30.05 30.19 30.05 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/NZD 0 0.3973 0.3986 0.3976 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/OMR 0 0.1029 0.103 0.103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/PAB 0 0.2712 0.2725 0.2712 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/PHP 0 14.23 14.27 14.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/PKR 0 41.517 41.517 41.517 (0%) 0 ۲۷ مهر
SAR/PLN 0 0.9891 0.9902 0.9895 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/QAR 0 0.971 0.9713 0.9711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/RON 0 1.0701 1.0716 1.0708 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/RUB 0 17.9314 17.9421 17.9357 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/SEK 0 2.424 2.4271 2.4247 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/SGD 0 0.3643 0.3645 0.3643 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/THB 0 8.7077 8.7237 8.7122 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/TRY 0 1.6168 1.6293 1.6233 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/TWD 0 8.1717 8.1769 8.175 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/VEF 0 21323.9508 21343.0088 21330.7736 (0%) 0 ۴ تیر
SAR/XAF 0 151.09 151.84 151.09 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/XCD 0 0.7244 0.7246 0.7244 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/XOF 0 151.09 155.21 151.09 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/ZAR 0 3.8309 3.8456 3.8416 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DZD/EUR 0 0.0075 0.0075 0.0075 (0%) 0 ۱۸ مهر
BBD/EUR 0.4443 0.4443 0.4443 0.4443 (0.18%) 0.0008 ۰۳:۰۶:۱۰
BMD/EUR 0.8973 0.8973 0.8973 0.8973 (0.18%) 0.0016 ۰۳:۰۶:۱۰
BWP/EUR 0.0828 0.0828 0.0828 0.0828 (0.49%) 0.0004 ۰۷:۰۶:۰۷
KYD/EUR 1.0766 1.0766 1.0766 1.0766 (0.19%) 0.002 ۰۷:۰۶:۰۸
CLP/EUR 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 (8.33%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
HRK/EUR 0.1343 0.1343 0.1343 0.1343 (0.07%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
CZK/EUR 0.0391 0.0391 0.0391 0.0391 (0.26%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
ALL/EUR 0 0.0081 0.0081 0.0081 (0%) 0 ۲۰ مهر
BCH/EUR 0 252.3167 329.157 252.3167 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
ETH/EUR 149.6691 149.6691 149.6691 149.6691 (4.37%) 6.5441 ۱۱:۰۶:۰۹
XAU/EUR 1340.08 1340.08 1340.08 1340.08 (0.48%) 6.37 ۱۱:۰۶:۰۹
KES/EUR 0 0.0085 0.0085 0.0085 (0%) 0 ۲۶ مهر
MUR/EUR 0 0.0238 0.0238 0.0238 (0%) 0 ۲۷ مهر
MDL/EUR 0 0.0514 0.0514 0.0514 (0%) 0 ۲۹ مهر
PKR/EUR 0 0.0057 0.0057 0.0057 (0%) 0 ۲۶ مهر
XPD/EUR 1567.42 1567.42 1567.42 1567.42 (0.25%) 3.85 ۱۲:۰۶:۱۶
PEN/EUR 0.2687 0.2687 0.2687 0.2687 (0.15%) 0.0004 ۱۲:۰۶:۱۶
XPT/EUR 800.9 800.9 800.9 800.9 (0.34%) 2.7 ۱۲:۰۶:۱۶
XAG/EUR 15.81 15.81 15.81 15.81 (0.32%) 0.05 ۱۵:۰۶:۱۷
SZL/EUR 0.0612 0.0612 0.0612 0.0612 (0.99%) 0.0006 ۱۵:۰۶:۱۷
THB/EUR 0.0296 0.0296 0.0296 0.0296 (0.34%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۰۷
UAH/EUR 0.036 0.036 0.036 0.036 (0.28%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۱۳
UYU/EUR 0.0238 0.0238 0.0238 0.0238 (0.42%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۱۳
VND/EUR 0.0039 0.0039 0.0039 0.0039 (2.63%) 0.0001 ۰۵:۰۶:۱۳
JMD/EUR 0.0067 0.0067 0.0068 0.0068 (0%) 0 ۱۵:۳۰:۲۴
MYR/EUR 0.2148 0.2148 0.2148 0.2148 (0.28%) 0.0006 ۱۵:۰۶:۳۹
BTG/EUR 6.9 6.9 6.9 6.9 (0.54%) 0.0373 ۱۱:۰۶:۰۹
ETC/EUR 3.891 3.891 3.891 3.891 (6.09%) 0.237 ۱۱:۰۶:۰۹
CRC/EUR 0 0.0017 0.0017 0.0017 (0%) 0 ۱۰ بهمن
LTL/EUR 0 0.2893 0.2893 0.2893 (0%) 0 ۱۰ بهمن