شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Santander Renta Fija Cartera FI

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
1,120.7540 1,120.7540 1,120.7540 1,120.7540 2018/07/24 1397/05/02 1397-05-02
1,121.5370 1,121.5080 1,121.5370 1,121.5080 2018/07/23 1397/05/01 1397-05-01

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص Santander Renta Fija Cartera FI