صفحات مرتبط

سامانه سنا دلار فروش

  • نرخ فعلی:37,590
  • بالاترین قیمت روز:37,590
  • پایین ترین قیمت روز:37,484
  • بیشترین مقدار نوسان روز:50
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:37,484
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۱
  • نرخ روز گذشته:37,509
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:81

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
37,590 ریال18:01:19
37,588 ریال17:01:18
37,581 ریال16:01:19
37,575 ریال15:01:21
37,571 ریال14:01:26
37,558 ریال13:00:34
37,553 ریال12:01:33
37,550 ریال11:49:25
37,534 ریال10:24:17
37,484 ریال9:05:13
نظرات