صفحات مرتبط

فروش دلار سنا

  • نرخ فعلی:37,347
  • بالاترین قیمت روز:37,459
  • پایین ترین قیمت روز:37,325
  • بیشترین مقدار نوسان روز:134
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:37,459
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۱
  • نرخ روز گذشته:37,315
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:32

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
37,347 ریال17:01:18
37,343 ریال16:01:23
37,344 ریال15:01:19
37,352 ریال14:01:22
37,354 ریال13:01:18
37,415 ریال12:01:43
37,344 ریال11:01:26
37,325 ریال10:01:17
37,459 ریال9:01:13
نظرات