صفحات مرتبط

سامانه سنا دلار فروش

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار آزاد 37,480 (0%) 0 37,480 37,510 ۳ فروردین
دلار حواله 38250 (0%) 0 38110 38310 ۲۵ اسفند
دلار پاساژ افشار 37,140 (0%) 0 37,140 37,140 ۲ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
دلار سنا 37,307 (0%) 0 37,287 37,515 ۲۸ اسفند
دلار مبادله ای 32,420 (0%) 0 32,420 32,420 ۲۸ اسفند
دلار سبزه میدان 37,770 (0%) 0 37,770 37,770 ۲ فروردین

دلار آزاد

 • نرخ فعلی : 37,480
 • بالاترین قیمت روز : 37,510
 • پایین ترین قیمت روز : 37,480
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 37,480
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
37,480 ریال 11:55:27
37,510 ریال 11:54:18
37,480 ریال 10:02:27
37,510 ریال 10:01:21

دلار حواله

 • نرخ فعلی : 38250
 • بالاترین قیمت روز : 38310
 • پایین ترین قیمت روز : 38110
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 38,250
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

دلار سنا

 • نرخ فعلی : 37,307
 • بالاترین قیمت روز : 37,515
 • پایین ترین قیمت روز : 37,287
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 37,307
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

دلار مبادله ای

 • نرخ فعلی : 32,420
 • بالاترین قیمت روز : 32,420
 • پایین ترین قیمت روز : 32,420
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 32,420
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال دلار آزاد

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 35,889 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,591 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 37,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 156 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 38,434 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 954 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 37,717 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 237 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 0.63%