صفحات مرتبط

سامانه سنا دلار فروش

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار آزاد 37,730 (0%) 0 37,730 37,820 ۱۵:۵۸
دلار حواله 38220 (0.18%) 70 38220 38330 ۱۴:۲۶
دلار پاساژ افشار 37,510 (0.03%) 10 37,510 37,680 ۱۶:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
دلار سنا 37,710 (0.32%) 120 37,419 37,733 ۱۷:۰۱
دلار مبادله ای 32,442 (0%) 0 32,442 32,442 ۹ اردیبهشت
دلار سبزه میدان 37,710 (0.05%) 20 37,700 37,850 ۱۵:۳۰

دلار آزاد

 • نرخ فعلی : 37,730
 • بالاترین قیمت روز : 37,820
 • پایین ترین قیمت روز : 37,730
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 40
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3,774
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 37,730
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
37,730 ریال 15:58:17
37,740 ریال 15:11:28
37,750 ریال 14:56:23
37,760 ریال 14:51:27
37,770 ریال 14:43:20
37,780 ریال 14:24:26
37,790 ریال 14:22:21
37,800 ریال 13:52:19
37,810 ریال 13:39:32
37,820 ریال 12:03:18
37,790 ریال 11:59:18
37,760 ریال 11:58:22
37,800 ریال 11:41:18
37,770 ریال 11:34:19
37,760 ریال 11:18:23
37,740 ریال 10:00:21

دلار حواله

 • نرخ فعلی : 38220
 • بالاترین قیمت روز : 38330
 • پایین ترین قیمت روز : 38220
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 70
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 38,330
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 38,150
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 70
جدول نرخ های امروز زمان
38,220 ریال 14:26:18
38,260 ریال 13:39:32
38,330 ریال 12:34:18

دلار سنا

 • نرخ فعلی : 37,710
 • بالاترین قیمت روز : 37,733
 • پایین ترین قیمت روز : 37,419
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 147
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.38%
 • نرخ بازگشایی بازار : 37,419
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 37,590
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 120
جدول نرخ های امروز زمان
37,710 ریال 17:01:18
37,713 ریال 16:01:20
37,720 ریال 15:01:26
37,725 ریال 14:01:24
37,733 ریال 13:01:18
37,667 ریال 12:01:23
37,622 ریال 11:01:20
37,566 ریال 10:01:19
37,419 ریال 9:01:14

دلار مبادله ای

 • نرخ فعلی : 32,442
 • بالاترین قیمت روز : 32,442
 • پایین ترین قیمت روز : 32,442
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۹ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 32,442
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
32,442 ریال 9:01:14

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال دلار آزاد

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,184 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,546 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 37,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 147 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 37,773 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 43 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 38,070 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 340 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 0.9%