صفحات مرتبط

فروش دلار سنا

  • نرخ فعلی:37,459
  • بالاترین قیمت روز:37,460
  • پایین ترین قیمت روز:37,377
  • بیشترین مقدار نوسان روز:40
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:37,377
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۰
  • نرخ روز گذشته:37,397
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:62

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
37,459 ریال17:00:41
37,460 ریال15:00:39
37,420 ریال14:00:43
37,426 ریال13:00:39
37,438 ریال12:00:35
37,436 ریال11:00:33
37,403 ریال10:00:34
37,377 ریال9:00:23
نظرات