شاخص یاب

هزار وون کره سنا / فروش

  • نرخ فعلی:77,698
  • بالاترین قیمت روز:77,698
  • پایین ترین قیمت روز:77,698
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:77,698
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۱:۰۵
  • نرخ روز گذشته:71,316
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:8.95%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:6,382

نمودار کندل استیک هزار وون کره سنا / فروش در روز جاری

نمودار کندل استیک هزار وون کره سنا / فروش در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
77,698 ریال18:01:05
نظرات