فروش یکصد دینار عراق سنا

  • نرخ فعلی:3,078
  • بالاترین قیمت روز:3,078
  • پایین ترین قیمت روز:3,078
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3,078
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۱
  • نرخ روز گذشته:3,134
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.82%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:56

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,078 ریال18:01:28
نظرات