سامانه سنا یورو فروش

  • نرخ فعلی:39,779
  • بالاترین قیمت روز:39,891
  • پایین ترین قیمت روز:39,772
  • بیشترین مقدار نوسان روز:119
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:39,818
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۱
  • نرخ روز گذشته:39,569
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.53%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:210

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
39,779 ریال16:01:46
39,777 ریال15:01:34
39,772 ریال14:01:35
39,891 ریال13:01:34
39,875 ریال12:01:34
39,817 ریال11:01:33
39,815 ریال10:02:31
39,818 ریال9:01:22
نظرات