صفحات مرتبط

یورو سنا / فروش

  • نرخ فعلی:55,161
  • بالاترین قیمت روز:56,200
  • پایین ترین قیمت روز:54,770
  • بیشترین مقدار نوسان روز:560
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.87%
  • نرخ بازگشایی بازار:56,200
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۷
  • نرخ روز گذشته:55,161
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
55,161 ریال17:57:09
55,147 ریال16:57:09
55,050 ریال15:57:09
54,986 ریال14:57:09
54,856 ریال13:57:06
54,770 ریال12:57:08
54,788 ریال11:57:07
55,237 ریال10:57:06
55,640 ریال9:57:25
56,200 ریال8:57:05
نظرات