صفحات مرتبط

فروش یورو سنا

  • نرخ فعلی:43,488
  • بالاترین قیمت روز:43,851
  • پایین ترین قیمت روز:43,460
  • بیشترین مقدار نوسان روز:319
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.83%
  • نرخ بازگشایی بازار:43,532
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۱
  • نرخ روز گذشته:43,346
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:142

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
43,488 ریال18:01:23
43,486 ریال17:01:27
43,476 ریال16:01:35
43,511 ریال15:00:50
43,474 ریال14:01:41
43,460 ریال13:01:27
43,636 ریال12:01:24
43,851 ریال11:01:29
43,532 ریال10:27:27
نظرات