صفحات مرتبط

فروش یورو سنا

  • نرخ فعلی:41,646
  • بالاترین قیمت روز:41,682
  • پایین ترین قیمت روز:41,474
  • بیشترین مقدار نوسان روز:208
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:41,474
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۵
  • نرخ روز گذشته:41,753
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:107

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
41,646 ریال16:05:29
41,620 ریال15:01:17
41,548 ریال14:01:17
41,590 ریال13:01:20
41,675 ریال12:01:18
41,587 ریال11:01:19
41,682 ریال10:01:17
41,474 ریال9:01:13
نظرات