صفحات مرتبط
شاخص یاب

یورو سنا / فروش

  • نرخ فعلی:93,262
  • بالاترین قیمت روز:94,002
  • پایین ترین قیمت روز:92,400
  • بیشترین مقدار نوسان روز:758
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:92,400
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۱:۰۵
  • نرخ روز گذشته:92,698
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.61%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:564

نمودار کندل استیک یورو سنا / فروش در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو سنا / فروش در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
93,262 ریال18:01:05
93,183 ریال17:01:04
93,187 ریال16:01:04
93,215 ریال15:01:06
93,282 ریال14:01:05
93,244 ریال13:01:06
94,002 ریال12:01:05
93,267 ریال11:01:05
93,145 ریال10:01:05
92,400 ریال9:01:04
نظرات