صفحات مرتبط

سامانه سنا یورو فروش

  • نرخ فعلی:41,106
  • بالاترین قیمت روز:41,187
  • پایین ترین قیمت روز:40,441
  • بیشترین مقدار نوسان روز:680
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:40,920
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۱
  • نرخ روز گذشته:41,026
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:80

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
41,106 ریال18:01:25
41,181 ریال17:01:18
41,187 ریال16:01:20
41,088 ریال15:01:26
41,023 ریال14:01:24
41,067 ریال13:01:18
41,008 ریال12:01:23
41,121 ریال11:01:20
40,441 ریال10:01:19
40,920 ریال9:01:14
نظرات