سامانه سنا یورو فروش

  • نرخ فعلی:42,168
  • بالاترین قیمت روز:42,168
  • پایین ترین قیمت روز:42,040
  • بیشترین مقدار نوسان روز:62
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:42,066
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۰۰
  • نرخ روز گذشته:42,189
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:21

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
42,168 ریال15:00:47
42,147 ریال14:00:54
42,102 ریال13:00:47
42,040 ریال12:00:57
42,041 ریال11:00:47
42,066 ریال10:00:43
نظرات