سامانه سنا درهم فروش

  • نرخ فعلی:10,756
  • بالاترین قیمت روز:10,791
  • پایین ترین قیمت روز:10,756
  • بیشترین مقدار نوسان روز:14
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:10,780
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۰
  • نرخ روز گذشته:10,724
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:32

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
10,756 ریال17:00:43
10,757 ریال16:00:29
10,763 ریال15:00:29
10,777 ریال14:00:31
10,784 ریال13:00:20
10,791 ریال12:00:22
10,780 ریال11:00:30
10,789 ریال10:00:21
10,780 ریال9:00:27
نظرات