سامانه سنا درهم فروش

  • نرخ فعلی:9,823
  • بالاترین قیمت روز:9,855
  • پایین ترین قیمت روز:9,823
  • بیشترین مقدار نوسان روز:32
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,855
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۱
  • نرخ روز گذشته:9,824
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
9,823 ریال11:01:36
9,855 ریال10:01:49
نظرات