صفحات مرتبط

فروش درهم سنا

  • نرخ فعلی:10,241
  • بالاترین قیمت روز:10,241
  • پایین ترین قیمت روز:10,220
  • بیشترین مقدار نوسان روز:19
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:10,220
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۱
  • نرخ روز گذشته:10,238
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10,241 ریال11:01:22
10,239 ریال10:01:20
10,220 ریال9:01:16
نظرات