صفحات مرتبط

درهم سنا / فروش

  • نرخ فعلی:10,991
  • بالاترین قیمت روز:10,991
  • پایین ترین قیمت روز:10,971
  • بیشترین مقدار نوسان روز:17
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:10,988
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۱
  • نرخ روز گذشته:10,962
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:29

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10,991 ریال17:01:06
10,990 ریال16:00:13
10,987 ریال15:00:14
10,986 ریال13:00:14
10,974 ریال12:00:14
10,971 ریال11:00:13
10,988 ریال10:01:06
نظرات