صفحات مرتبط
شاخص یاب

درهم سنا / فروش

  • نرخ فعلی:22,134
  • بالاترین قیمت روز:22,145
  • پایین ترین قیمت روز:21,986
  • بیشترین مقدار نوسان روز:87
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:21,986
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۱:۰۵
  • نرخ روز گذشته:21,832
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:302

نمودار کندل استیک درهم سنا / فروش در روز جاری

نمودار کندل استیک درهم سنا / فروش در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
22,134 ریال18:01:05
22,125 ریال17:01:04
22,145 ریال16:01:04
22,058 ریال15:01:06
22,054 ریال14:01:05
22,025 ریال13:01:06
22,029 ریال12:01:05
22,043 ریال11:01:05
21,986 ریال10:01:05
نظرات