سامانه سنا درهم فروش

  • نرخ فعلی:10,352
  • بالاترین قیمت روز:10,352
  • پایین ترین قیمت روز:10,352
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:10,352
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۹:۰۱
  • نرخ روز گذشته:10,319
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:33

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
10,352 ریال9:01:14
نظرات