صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار سنا / خرید

  • نرخ فعلی:79,731
  • بالاترین قیمت روز:79,731
  • پایین ترین قیمت روز:79,480
  • بیشترین مقدار نوسان روز:251
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:79,480
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۱:۰۴
  • نرخ روز گذشته:79,925
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:194

نمودار کندل استیک دلار سنا / خرید در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سنا / خرید در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
79,731 ریال16:01:04
79,480 ریال13:01:06
نظرات