صفحات مرتبط

خرید دلار سنا

  • نرخ فعلی:37,892
  • بالاترین قیمت روز:37,892
  • پایین ترین قیمت روز:37,780
  • بیشترین مقدار نوسان روز:85
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:37,780
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۰۱
  • نرخ روز گذشته:37,873
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:19

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
37,892 ریال15:01:26
37,886 ریال14:01:26
37,881 ریال13:01:30
37,883 ریال12:01:26
37,875 ریال11:01:39
37,865 ریال10:01:25
37,780 ریال9:01:20
نظرات