صفحات مرتبط

سامانه سنا دلار خرید

  • نرخ فعلی:37,710
  • بالاترین قیمت روز:38,019
  • پایین ترین قیمت روز:37,415
  • بیشترین مقدار نوسان روز:604
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.79%
  • نرخ بازگشایی بازار:37,715
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۰۰
  • نرخ روز گذشته:37,616
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:94

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
37,710 ریال12:00:29
37,415 ریال11:00:28
38,019 ریال10:00:26
37,715 ریال9:00:19
نظرات