صفحات مرتبط

سامانه سنا دلار خرید

  • نرخ فعلی:37,453
  • بالاترین قیمت روز:37,488
  • پایین ترین قیمت روز:37,428
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۷ اردیبهشت
  • نرخ روز گذشته:37,453
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات