سامانه سنا دلار خرید

  • نرخ فعلی:38,482
  • بالاترین قیمت روز:38,482
  • پایین ترین قیمت روز:38,204
  • بیشترین مقدار نوسان روز:278
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:38,408
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۰۱
  • نرخ روز گذشته:38,008
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:474

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
38,482 ریال12:01:51
38,204 ریال11:02:17
38,405 ریال10:01:16
38,408 ریال9:01:14
نظرات