شاخص یاب

پوند سنا / خرید

  • نرخ فعلی:121,874
  • بالاترین قیمت روز:121,874
  • پایین ترین قیمت روز:121,874
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:121,874
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۱:۰۵
  • نرخ روز گذشته:119,600
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.9%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2,274

نمودار کندل استیک پوند سنا / خرید در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند سنا / خرید در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
121,874 ریال18:01:05
نظرات