صفحات مرتبط

خرید یورو سنا

  • نرخ فعلی:42,451
  • بالاترین قیمت روز:42,451
  • پایین ترین قیمت روز:42,428
  • بیشترین مقدار نوسان روز:23
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:42,428
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۷
  • نرخ روز گذشته:41,962
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:489

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
42,451 ریال11:07:24
42,428 ریال10:01:27
نظرات