صفحات مرتبط

خرید یورو سنا

  • نرخ فعلی:46,517
  • بالاترین قیمت روز:46,917
  • پایین ترین قیمت روز:46,472
  • بیشترین مقدار نوسان روز:437
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:46,917
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۰
  • نرخ روز گذشته:46,704
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.4%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:187

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
46,517 ریال16:00:30
46,498 ریال15:00:27
46,557 ریال14:00:31
46,472 ریال13:00:25
46,691 ریال12:07:22
46,480 ریال11:01:06
46,917 ریال10:01:24
نظرات