صفحات مرتبط

خرید یورو سنا

  • نرخ فعلی:44,975
  • بالاترین قیمت روز:45,305
  • پایین ترین قیمت روز:44,500
  • بیشترین مقدار نوسان روز:805
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.73%
  • نرخ بازگشایی بازار:44,500
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۱
  • نرخ روز گذشته:44,638
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.75%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:337

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
44,975 ریال16:01:29
44,971 ریال15:01:26
44,841 ریال14:01:26
44,676 ریال13:01:30
45,210 ریال12:01:26
45,274 ریال11:01:39
45,305 ریال10:01:25
44,500 ریال9:01:20
نظرات