سامانه سنا یورو خرید

  • نرخ فعلی:42,161
  • بالاترین قیمت روز:42,161
  • پایین ترین قیمت روز:42,161
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:42,161
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۰۱
  • نرخ روز گذشته:42,600
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:439

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
42,161 ریال10:01:19
نظرات