صفحات مرتبط

سامانه سنا یورو خرید

  • نرخ فعلی:40,684
  • بالاترین قیمت روز:40,684
  • پایین ترین قیمت روز:40,641
  • بیشترین مقدار نوسان روز:43
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:40,641
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۰۱
  • نرخ روز گذشته:40,678
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:6

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
40,684 ریال12:01:33
40,641 ریال11:58:18
نظرات