سامانه سنا یورو خرید

  • نرخ فعلی:40,257
  • بالاترین قیمت روز:40,298
  • پایین ترین قیمت روز:39,830
  • بیشترین مقدار نوسان روز:299
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.32%
  • نرخ بازگشایی بازار:39,830
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۰۰
  • نرخ روز گذشته:40,342
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:85

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
40,257 ریال15:00:24
40,272 ریال14:02:31
40,298 ریال13:01:24
40,223 ریال12:01:24
40,201 ریال11:01:20
40,129 ریال10:01:18
39,830 ریال9:01:16
نظرات