صفحات مرتبط

یورو سنا / خرید

  • نرخ فعلی:54,646
  • بالاترین قیمت روز:55,600
  • پایین ترین قیمت روز:54,278
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,322
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.68%
  • نرخ بازگشایی بازار:55,600
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۶
  • نرخ روز گذشته:54,223
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.78%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:423

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
54,646 ریال13:56:43
54,539 ریال12:57:07
54,705 ریال11:57:06
54,408 ریال10:57:06
54,278 ریال9:57:09
55,600 ریال8:57:05
نظرات