سامانه سنا یورو خرید

  • نرخ فعلی:39,532
  • بالاترین قیمت روز:39,716
  • پایین ترین قیمت روز:39,508
  • بیشترین مقدار نوسان روز:86
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:39,716
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۱
  • نرخ روز گذشته:39,483
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:49

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
39,532 ریال18:01:22
39,510 ریال17:01:22
39,508 ریال16:01:22
39,511 ریال15:01:25
39,567 ریال14:01:22
39,561 ریال13:01:24
39,647 ریال12:01:32
39,702 ریال11:59:25
39,716 ریال9:13:17
نظرات