صفحات مرتبط
شاخص یاب

یورو سنا / خرید

  • نرخ فعلی:122,648
  • بالاترین قیمت روز:168,319
  • پایین ترین قیمت روز:122,586
  • بیشترین مقدار نوسان روز:24,346
  • درصد بیشترین نوسان روز:17.39%
  • نرخ بازگشایی بازار:159,333
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۱:۱۵
  • نرخ روز گذشته:138,696
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:13.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:16,048

نمودار کندل استیک یورو سنا / خرید در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو سنا / خرید در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
122,648 ریال18:01:15
122,586 ریال17:01:19
143,973 ریال16:01:17
168,319 ریال15:01:26
168,224 ریال14:01:18
168,207 ریال13:01:17
167,980 ریال12:01:13
167,778 ریال11:01:21
165,538 ریال10:01:15
159,333 ریال9:01:18
نظرات