صفحات مرتبط

خرید درهم سنا

  • نرخ فعلی:10,360
  • بالاترین قیمت روز:10,365
  • پایین ترین قیمت روز:10,359
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:10,359
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۱
  • نرخ روز گذشته:10,365
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10,360 ریال16:01:35
10,362 ریال15:00:50
10,365 ریال14:01:41
10,363 ریال13:01:27
10,361 ریال11:01:29
10,359 ریال10:27:27
نظرات