صفحات مرتبط

سامانه سنا درهم خرید

  • نرخ فعلی:10,258
  • بالاترین قیمت روز:10,289
  • پایین ترین قیمت روز:10,233
  • بیشترین مقدار نوسان روز:55
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.3%
  • نرخ بازگشایی بازار:10,233
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۱
  • نرخ روز گذشته:10,202
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:56

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
10,258 ریال14:01:23
10,289 ریال13:00:31
10,234 ریال12:01:33
10,233 ریال11:58:18
نظرات