سامانه سنا درهم خرید

  • نرخ فعلی:10,324
  • بالاترین قیمت روز:10,324
  • پایین ترین قیمت روز:10,324
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:10,324
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۶:۵۰
  • نرخ روز گذشته:10,323
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
10,324 ریال6:50:27
نظرات