صفحات مرتبط

خرید درهم سنا

  • نرخ فعلی:10,281
  • بالاترین قیمت روز:10,281
  • پایین ترین قیمت روز:10,254
  • بیشترین مقدار نوسان روز:16
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:10,280
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۰
  • نرخ روز گذشته:10,270
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:11

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10,281 ریال16:00:49
10,279 ریال15:00:39
10,276 ریال14:00:43
10,270 ریال13:00:38
10,254 ریال12:00:35
10,268 ریال10:00:34
10,280 ریال9:00:23
نظرات