سامانه سنا درهم خرید

  • نرخ فعلی:10,275
  • بالاترین قیمت روز:10,303
  • پایین ترین قیمت روز:10,200
  • بیشترین مقدار نوسان روز:99
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.23%
  • نرخ بازگشایی بازار:10,200
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۱
  • نرخ روز گذشته:10,356
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.79%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:81

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
10,275 ریال17:01:32
10,276 ریال16:01:25
10,280 ریال15:01:36
10,281 ریال12:01:20
10,303 ریال11:01:23
10,299 ریال10:01:22
10,200 ریال9:01:18
نظرات