صفحات مرتبط
شاخص یاب

درهم سنا / خرید 

  • نرخ فعلی:21,352
  • بالاترین قیمت روز:21,352
  • پایین ترین قیمت روز:21,352
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:21,352
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۳۳:۰۴
  • نرخ روز گذشته:21,310
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:42

نمودار کندل استیک درهم سنا / خرید  در روز جاری

نمودار کندل استیک درهم سنا / خرید  در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
21,352 ریال10:33:04
نظرات