شاخص یاب

S&P/TSX

  • نرخ فعلی:16225.65
  • بالاترین قیمت روز:16235.92
  • پایین ترین قیمت روز:16210.05
  • بیشترین مقدار نوسان روز:8.99
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:16,231.35
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۰۴:۱۱
  • نرخ روز گذشته:16,239.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:13.95

نمودار کندل استیک S&P/TSX در روز جاری

نمودار کندل استیک S&P/TSX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16,225.65 ریال1:04:11
16,218.66 ریال1:03:29
16,225.65 ریال1:00:18
16,218.66 ریال0:34:12
16,216.35 ریال0:33:22
16,218.66 ریال0:31:14
16,216.12 ریال0:30:14
16,210.05 ریال0:29:13
16,211.87 ریال0:28:13
16,213.01 ریال0:27:13
16,212.24 ریال0:26:12
16,217.02 ریال0:25:13
16,218.14 ریال0:24:13
16,217.05 ریال0:23:13
16,215.96 ریال0:22:13
16,214.75 ریال0:21:13
16,217.77 ریال0:20:15
16,217.68 ریال0:19:14
16,215.81 ریال0:18:13
16,215.18 ریال0:17:13
16,215.28 ریال0:16:12
16,213.35 ریال0:15:14
16,211.62 ریال0:14:14
16,214.55 ریال0:13:14
16,212.89 ریال0:12:13
16,212.99 ریال0:11:14
16,221.98 ریال0:10:18
16,221.92 ریال0:09:15
16,223.09 ریال0:08:14
16,224.8 ریال0:07:14
16,228.47 ریال0:06:14
16,231.61 ریال0:05:14
16,232.04 ریال0:04:15
16,235.92 ریال0:03:52
16,231.35 ریال0:03:14
نظرات