شاخص یاب

S&P/TSX

  • نرخ فعلی:14877
  • بالاترین قیمت روز:14878.53
  • پایین ترین قیمت روز:14853
  • بیشترین مقدار نوسان روز:12.21
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:14,867.49
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۰۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:14,872.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.9

نمودار کندل استیک S&P/TSX در روز جاری

نمودار کندل استیک S&P/TSX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14,877 ریال1:02:10
14,874.31 ریال1:01:46
14,877 ریال1:00:14
14,874.31 ریال0:32:10
14,865.75 ریال0:31:42
14,874.31 ریال0:30:13
14,873.16 ریال0:29:10
14,873.09 ریال0:28:10
14,871.15 ریال0:27:11
14,860.45 ریال0:26:11
14,856.27 ریال0:25:11
14,853 ریال0:24:11
14,856.51 ریال0:23:10
14,857.08 ریال0:22:10
14,858.09 ریال0:21:11
14,860.17 ریال0:20:12
14,859.96 ریال0:19:11
14,860.99 ریال0:18:12
14,868 ریال0:17:12
14,864.25 ریال0:16:12
14,864.09 ریال0:15:13
14,863.53 ریال0:14:11
14,868.27 ریال0:13:11
14,859.91 ریال0:12:11
14,865.69 ریال0:11:11
14,877.9 ریال0:10:13
14,878.53 ریال0:09:10
14,874.34 ریال0:08:11
14,874.28 ریال0:07:11
14,875.05 ریال0:06:10
14,869.34 ریال0:05:11
14,876.25 ریال0:04:13
14,867.57 ریال0:04:11
14,867.49 ریال0:03:13
نظرات