S&P 500

  • نرخ فعلی:2561.42
  • بالاترین قیمت روز:2564.18
  • پایین ترین قیمت روز:2559.92
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.74
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,563.18
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۳۱
  • نرخ روز گذشته:2,559.36
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.06

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,561.42 ریال23:31:53
2,561.18 ریال23:28:48
2,561.42 ریال23:22:48
2,562.42 ریال23:16:57
2,563.18 ریال23:13:45
2,563.68 ریال23:02:01
2,563.92 ریال22:52:51
2,563.68 ریال22:50:34
2,563.42 ریال22:47:21
2,563.18 ریال22:43:44
2,562.92 ریال22:41:09
2,563.18 ریال22:37:44
2,562.92 ریال22:31:54
2,562.68 ریال22:26:03
2,562.92 ریال22:19:59
2,563.18 ریال22:07:51
2,563.42 ریال21:52:52
2,563.68 ریال21:50:36
2,564.18 ریال21:47:28
2,563.92 ریال21:40:58
2,564.18 ریال21:37:43
2,563.92 ریال21:35:31
2,563.68 ریال21:23:26
2,563.92 ریال21:19:53
2,563.18 ریال21:14:24
2,563.42 ریال21:07:52
2,563.18 ریال21:02:13
2,562.92 ریال20:59:33
2,563.42 ریال20:53:32
2,563.18 ریال20:50:00
2,562.92 ریال20:32:21
2,562.42 ریال20:28:59
2,562.68 ریال19:56:47
2,561.92 ریال19:50:19
2,561.68 ریال19:47:08
2,561.42 ریال19:41:27
2,560.92 ریال19:29:10
2,561.18 ریال19:26:25
2,561.42 ریال19:17:45
2,561.68 ریال19:13:59
2,561.18 ریال19:05:34
2,560.92 ریال19:02:26
2,560.42 ریال18:50:08
2,560.68 ریال18:47:08
2,561.18 ریال18:44:10
2,561.92 ریال18:29:11
2,562.18 ریال18:20:17
2,560.92 ریال18:11:14
2,561.42 ریال18:08:04
2,561.68 ریال18:02:18
2,560.42 ریال17:59:02
2,559.92 ریال17:56:11
2,560.18 ریال17:47:06
2,559.92 ریال17:41:05
2,560.68 ریال17:38:08
2,561.42 ریال17:32:11
2,561.68 ریال17:23:12
2,561.18 ریال17:19:54
2,562.92 ریال17:08:09
2,563.18 ریال17:02:08
نظرات