صفحات مرتبط

S&P 500

  • نرخ فعلی:2703.96
  • بالاترین قیمت روز:2703.98
  • پایین ترین قیمت روز:2703.96
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,703.98
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۰۱
  • نرخ روز گذشته:2,706.48
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.52

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,703.96 ریال1:01:45
2,703.98 ریال0:43:37
نظرات