صفحات مرتبط
شاخص یاب

S&P 500

  • نرخ فعلی:2663.38
  • بالاترین قیمت روز:2665.38
  • پایین ترین قیمت روز:2638.25
  • بیشترین مقدار نوسان روز:18.23
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.81%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,645.88
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۷:۱۳
  • نرخ روز گذشته:2,648.41
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:14.97

نمودار کندل استیک S&P 500 در روز جاری

نمودار کندل استیک S&P 500 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,663.38 ریال19:37:13
2,663.13 ریال19:36:11
2,662.38 ریال19:35:12
2,661.37 ریال19:34:12
2,659.62 ریال19:32:14
2,658.88 ریال19:32:14
2,659.38 ریال19:31:12
2,661.36 ریال19:30:15
2,659.62 ریال19:29:12
2,660.12 ریال19:28:13
2,659.38 ریال19:27:13
2,660.62 ریال19:26:12
2,659.88 ریال19:25:13
2,659.87 ریال19:24:13
2,659.13 ریال19:23:12
2,659.14 ریال19:22:12
2,658.16 ریال19:21:12
2,658.62 ریال19:20:14
2,658.18 ریال19:19:13
2,657.62 ریال19:18:14
2,656.12 ریال19:17:13
2,658.43 ریال19:16:13
2,659.17 ریال19:15:14
2,659.55 ریال19:14:13
2,660.91 ریال19:13:12
2,661.62 ریال19:12:13
2,661.12 ریال19:11:12
2,661.65 ریال19:10:14
2,662.14 ریال19:09:12
2,660.88 ریال19:08:13
2,663.38 ریال19:07:13
2,663.87 ریال19:06:15
2,663.62 ریال19:05:13
2,664.35 ریال19:04:13
2,664.88 ریال19:03:14
2,665.38 ریال19:03:14
2,663.86 ریال19:02:14
2,663.12 ریال19:01:15
2,664.37 ریال19:00:17
2,664.62 ریال18:58:13
2,665.12 ریال18:57:11
2,664.38 ریال18:56:13
2,663.63 ریال18:55:12
2,662.64 ریال18:54:13
2,663.12 ریال18:53:12
2,662.12 ریال18:52:13
2,659.62 ریال18:51:14
2,662.38 ریال18:50:24
2,660.87 ریال18:49:14
2,661.62 ریال18:48:12
2,660.37 ریال18:47:12
2,659.36 ریال18:46:12
2,658.36 ریال18:45:13
2,657.88 ریال18:44:12
2,656.6 ریال18:43:13
2,657.84 ریال18:42:14
2,659.88 ریال18:41:13
2,659.12 ریال18:40:15
2,659.84 ریال18:39:13
2,660.88 ریال18:38:12
2,662.35 ریال18:37:13
2,663.62 ریال18:36:14
2,664.08 ریال18:35:14
2,663.38 ریال18:34:13
2,662.88 ریال18:33:15
2,654.36 ریال18:32:45
2,660.29 ریال18:32:13
2,662.52 ریال18:31:12
2,659.26 ریال18:30:17
2,657.12 ریال18:29:13
2,658.47 ریال18:28:12
2,655.12 ریال18:27:12
2,655.62 ریال18:26:13
2,654.62 ریال18:25:12
2,655.4 ریال18:24:13
2,654.88 ریال18:23:13
2,651.64 ریال18:22:13
2,653.62 ریال18:21:12
2,656.33 ریال18:20:14
2,657.81 ریال18:19:14
2,656.62 ریال18:18:14
2,656.12 ریال18:17:14
2,658 ریال18:16:13
2,655.98 ریال18:15:14
2,653.95 ریال18:14:14
2,654.15 ریال18:13:13
2,653.11 ریال18:12:13
2,654.88 ریال18:11:13
2,655.76 ریال18:10:13
2,655.2 ریال18:09:12
2,656.88 ریال18:08:14
2,656.06 ریال18:07:13
2,658.8 ریال18:06:13
2,658.55 ریال18:05:14
2,660.29 ریال18:04:15
2,659.62 ریال18:03:12
2,641.89 ریال18:02:39
2,660.12 ریال18:02:12
2,657.3 ریال18:01:14
2,656.62 ریال18:00:16
2,641.89 ریال0:54:11
2,642.44 ریال0:32:10
2,642.16 ریال0:31:42
2,642.44 ریال0:31:11
2,643.62 ریال0:30:13
2,642.88 ریال0:29:10
2,643.43 ریال0:28:10
2,644.17 ریال0:27:11
2,643.12 ریال0:26:11
2,640.12 ریال0:25:11
2,638.25 ریال0:24:11
2,640.38 ریال0:23:10
2,641.88 ریال0:22:10
2,641.91 ریال0:21:11
2,641.41 ریال0:20:12
2,641.12 ریال0:19:11
2,642.12 ریال0:18:12
2,645.62 ریال0:17:12
2,645.38 ریال0:16:12
2,644.65 ریال0:15:12
2,644.89 ریال0:14:11
2,647.12 ریال0:13:11
2,648.38 ریال0:12:11
2,648.88 ریال0:11:11
2,648.87 ریال0:10:13
2,648.13 ریال0:09:10
2,648.38 ریال0:08:11
2,647.14 ریال0:07:11
2,647.38 ریال0:06:10
2,645.62 ریال0:05:11
2,641.95 ریال0:04:13
2,644.41 ریال0:04:11
2,645.88 ریال0:03:13
نظرات