صفحات مرتبط

S&P 500

  • سکه فروشان مجاز2729.88
  • بالاترین قیمت روز:2729.88
  • پایین ترین قیمت روز:2714.08
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,714.32
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۵:۴۲
  • نرخ روز گذشته:2,716.94
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.48%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:12.94

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,729.88 ریال20:25:42
2,729.12 ریال20:20:00
2,728.12 ریال20:07:24
2,728.38 ریال20:01:33
2,729.62 ریال19:55:41
2,727.88 ریال19:44:01
2,726.88 ریال19:32:02
2,728.38 ریال19:25:31
2,723.88 ریال19:19:36
2,723.62 ریال19:13:38
2,722.38 ریال19:07:33
2,720.38 ریال19:01:58
2,719.62 ریال18:56:24
2,719.38 ریال18:49:36
2,717.12 ریال18:43:46
2,717.38 ریال18:38:04
2,718.88 ریال18:25:27
2,717.58 ریال18:13:33
2,714.58 ریال18:07:35
2,717.32 ریال17:49:42
2,715.58 ریال17:37:37
2,714.58 ریال17:32:03
2,714.08 ریال17:25:43
2,715.82 ریال17:19:48
2,714.82 ریال17:14:00
2,714.32 ریال17:01:32
نظرات