صفحات مرتبط

S&P 500

  • نرخ فعلی:2602.42
  • بالاترین قیمت روز:2602.42
  • پایین ترین قیمت روز:2602.42
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2,602.42
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۵۶
  • نرخ روز گذشته:2,603.02
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.6

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,602.42 ریال0:56:56
نظرات