صفحات مرتبط

S&P 500

  • نرخ فعلی:2721.33
  • بالاترین قیمت روز:2721.62
  • پایین ترین قیمت روز:2718.36
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.24
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,721.12
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۰۳:۱۶
  • نرخ روز گذشته:2,719.38
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.95

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,721.33 ریال1:03:16
2,721.62 ریال1:02:42
2,721.33 ریال0:54:17
2,721.62 ریال0:33:18
2,721.38 ریال0:32:53
2,721.62 ریال0:30:21
2,721.38 ریال0:29:17
2,721.12 ریال0:28:18
2,721.05 ریال0:27:18
2,721.3 ریال0:26:17
2,721.56 ریال0:25:30
2,721.32 ریال0:24:16
2,721.08 ریال0:23:17
2,721.09 ریال0:22:17
2,721.38 ریال0:21:18
2,719.36 ریال0:20:20
2,719.88 ریال0:19:18
2,719.38 ریال0:18:18
2,719.36 ریال0:17:19
2,719.11 ریال0:16:18
2,718.36 ریال0:15:18
2,718.86 ریال0:14:18
2,718.88 ریال0:12:16
2,719.62 ریال0:11:17
2,720.12 ریال0:10:19
2,720.88 ریال0:09:17
2,720.63 ریال0:08:17
2,721.13 ریال0:07:17
2,720.62 ریال0:06:17
2,721.14 ریال0:05:17
2,720.4 ریال0:04:18
2,720.62 ریال0:03:17
2,718.88 ریال0:02:59
2,721.12 ریال0:02:20
نظرات