شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RUB/ZAR Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / راند آفریقای جنوبی 14.7674 14.5833 14.7824 14.5976 (1.15%) 0.1684 ۲۲:۵۷:۲۲
روبل روسیه / دلار 0 0.0156 0.0157 0.0157 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/ZAR 3.9951 3.9951 3.9951 3.9951 (0.72%) 0.0288 ۱۵:۰۶:۱۷
RUB/AED 0 0.0546 0.0549 0.0546 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/AMD 0 7.1745 7.5175 7.5175 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/ZAR 10.128 10.128 10.128 10.128 (0.02%) 0.0022 ۰۳:۰۶:۰۶
RUB/AUD 0 0.0229 0.0229 0.0229 (0%) 0 ۲۷ مهر
ARS/ZAR 0.2527 0.2527 0.2527 0.2527 (0.24%) 0.0006 ۰۳:۰۶:۰۶
RUB/ARS 0 0.4458 0.4461 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/AZN 0 0.0254 0.0256 0.0254 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BRL/ZAR 3.5717 3.5717 3.5717 3.5717 (0.35%) 0.0125 ۰۷:۰۶:۰۷
RUB/BRL 0 0.0599 0.0603 0.0603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BWP/ZAR 1.357 1.357 1.357 1.357 (0.2%) 0.0027 ۰۷:۰۶:۰۷
RUB/BYN 0 0.0303 0.0305 0.0303 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/ZAR 11.2848 11.2848 11.2848 11.2848 (0.53%) 0.0592 ۰۷:۰۶:۰۷
RUB/CAD 0.0205 0.0205 0.0205 0.0205 (0.49%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/ZAR 14.8425 14.8425 14.8425 14.8425 (1.1%) 0.1634 ۱۵:۰۶:۱۷
RUB/CHF 0 0.0155 0.0155 0.0155 (0%) 0 ۲۹ مهر
RUB/CLP 0 10.07 9.89 9.88 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/ZAR 2.0854 2.0854 2.0854 2.0854 (0.04%) 0.0009 ۰۹:۰۶:۰۸
RUB/CNY 0 0.1018 0.1022 0.1018 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/CZK 0 0.3307 0.3311 0.3307 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/ZAR 2.2033 2.2033 2.2033 2.2033 (0.09%) 0.002 ۰۹:۰۶:۰۸
RUB/DKK 0.105 0.105 0.105 0.105 (0.1%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
RUB/EGP 0 0.2659 0.2662 0.266 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/ZAR 16.3451 16.3451 16.3451 16.3451 (0.97%) 0.1578 ۱۵:۰۶:۱۷
RUB/EUR 0 0.0141 0.0141 0.0141 (0%) 0 ۲۹ مهر
GBP/ZAR 19.0011 19.0011 19.0011 19.0011 (0.96%) 0.1828 ۱۵:۰۶:۱۷
RUB/GBP 0 0.0121 0.0121 0.0121 (0%) 0 ۲۶ مهر
HKD/ZAR 1.8754 1.8754 1.8754 1.8754 (0.25%) 0.0046 ۱۳:۰۶:۰۹
RUB/HKD 0 0.1167 0.1167 0.1167 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/HUF 0 4.1542 4.1621 4.1573 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/IDR 0 216.32 216.89 216.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ZAR 0.2075 0.2075 0.2075 0.2075 (0.05%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۰۹
RUB/INR 0 1.0377 1.0381 1.038 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ISK 0 1.5991 1.6004 1.5991 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/JMD 0 2.0427 2.0532 2.0427 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/ZAR 0.1355 0.1355 0.1355 0.1355 (0.07%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۰۹
RUB/JPY 1.7044 1.7044 1.7044 1.7044 (0.31%) 0.0052 ۱۳:۰۶:۱۰
RUB/KES 0 1.5152 1.5265 1.5155 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KRW/ZAR 1.2509 1.2509 1.2509 1.2509 (0.84%) 0.0105 ۱۵:۰۶:۱۷
RUB/KRW 18.407 18.407 18.407 18.407 (0.14%) 0.025 ۱۵:۰۶:۱۷
RUB/KZT 0 5.3767 5.3838 5.3838 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/LBP 0 22.57 22.9 22.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/LKR 0 2.3882 2.4214 2.4214 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/MAD 0 0.1407 0.1446 0.1446 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/ZAR 0 0.7722 0.7722 0.7722 (0%) 0 ۲۹ مهر
RUB/MXN 0 0.3 0.3 0.3 (0%) 0 ۲۹ مهر
MYR/ZAR 3.5022 3.5022 3.5022 3.5022 (0.95%) 0.0334 ۱۵:۰۶:۱۷
RUB/MYR 0 0.0609 0.061 0.061 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/NAD 0 0.2161 0.2162 0.2161 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/ZAR 0 1.6181 1.6181 1.6181 (0%) 0 ۲۹ مهر
RUB/NOK 0 0.1249 0.125 0.1249 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/NPR 0 1.6752 1.6834 1.6752 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/ZAR 0 9.4565 9.4565 9.4565 (0%) 0 ۲۹ مهر
PHP/ZAR 0 0.2692 0.2702 0.2699 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PHP 0 0.7935 0.7956 0.7938 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PKR 0 1.8205 1.8326 1.8326 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ZAR 0 3.8763 3.8904 3.8855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PLN 0.0603 0.0603 0.0603 0.0603 (0.33%) 0.0002 ۱۲:۰۶:۰۹
RUB/QAR 0 0.0541 0.0541 0.0541 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/SAR 0 0.0558 0.0558 0.0558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/SEK 0 0.151 0.151 0.151 (0%) 0 ۱۰ مهر
RUB/THB 0 0.4854 0.4863 0.4857 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TRY 0 0.0902 0.0908 0.0905 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TWD 0 0.4555 0.456 0.4558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/VEF 0 1266.5743 1276.4545 1273.2001 (0%) 0 ۴ تیر
RUB/XAF 0 8.42 8.46 8.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/XOF 0 8.42 8.65 8.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ZAR 0.2315 0.2315 0.2315 0.2315 (0.17%) 0.0004 ۱۲:۰۶:۰۸
RUB/UAH 0 0.4136 0.4155 0.4136 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/VND 0 346.33 349.46 349.46 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/ZAR 0 3.8309 3.8456 3.8416 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/ZAR 1.5236 1.5236 1.5236 1.5236 (0.97%) 0.0148 ۱۵:۰۶:۱۷
SGD/ZAR 10.7717 10.7717 10.7717 10.7717 (0.81%) 0.087 ۱۵:۰۶:۱۷
THB/ZAR 0.4843 0.4843 0.4843 0.4843 (0.85%) 0.0041 ۱۵:۰۶:۱۷
TRY/ZAR 2.5142 2.5142 2.5142 2.5142 (0.92%) 0.0231 ۱۵:۰۶:۱۷
TWD/ZAR 0.4798 0.4798 0.4798 0.4798 (0.88%) 0.0042 ۱۵:۰۶:۱۷
VEF/ZAR 0 0.1176 0.1176 0.1176 (0%) 0 ۱۶ تیر
COP/ZAR 0 0.0043 0.0043 0.0043 (0%) 0 ۲۱ مهر
CYP/ZAR 28.125 28.125 28.125 28.125 (0.09%) 0.025 ۰۹:۰۶:۰۸
CZK/ZAR 0.6431 0.6431 0.6431 0.6431 (0.12%) 0.0008 ۰۹:۰۶:۰۸
EGP/ZAR 0.91 0.91 0.91 0.91 (0.05%) 0.0005 ۱۱:۰۶:۰۸
GHS/ZAR 2.7028 2.7028 2.7028 2.7028 (0.32%) 0.0086 ۱۱:۰۶:۰۸
XAU/ZAR 21848.9 21848.9 21848.9 21848.9 (0.85%) 185 ۱۱:۰۶:۰۸
HUF/ZAR 0 0.0496 0.0496 0.0496 (0%) 0 ۲۶ مهر
IDR/ZAR 0.1043 0.1043 0.1043 0.1043 (0.1%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۰۹
KES/ZAR 0.1399 0.1399 0.1399 0.1399 (0.5%) 0.0007 ۱۳:۰۶:۰۹
MWK/ZAR 0.0199 0.0199 0.0199 0.0199 (1.01%) 0.0002 ۱۵:۰۶:۱۷
MUR/ZAR 0 0.3995 0.3995 0.3995 (0%) 0 ۲۹ مهر
MAD/ZAR 0 1.5352 1.5352 1.5352 (0%) 0 ۲۷ مهر
NGN/ZAR 0 0.0408 0.0408 0.0408 (0%) 0 ۲۶ مهر
OMR/ZAR 0 38.3387 38.3387 38.3387 (0%) 0 ۲۹ مهر
PKR/ZAR 0 0.0947 0.0947 0.0947 (0%) 0 ۲۹ مهر
PYG/ZAR 0 0.0023 0.0023 0.0023 (0%) 0 ۲۰ مهر
QAR/ZAR 4.0389 4.0389 4.0389 4.0389 (0.76%) 0.0308 ۱۲:۰۶:۰۸
RON/ZAR 3.4477 3.4477 3.4477 3.4477 (0.44%) 0.0153 ۱۲:۰۶:۰۸
RWF/ZAR 0 0.0159 0.0159 0.0159 (0%) 0 ۲۷ مهر
XAG/ZAR 258.12 258.12 258.12 258.12 (1.36%) 3.52 ۱۵:۰۶:۱۷
LKR/ZAR 0.0808 0.0808 0.0808 0.0808 (0.62%) 0.0005 ۱۵:۰۶:۱۷
SZL/ZAR 0.9993 0.9993 0.9993 0.9993 (0.08%) 0.0008 ۱۵:۰۶:۱۷
TND/ZAR 5.2312 5.2312 5.2312 5.2312 (0.25%) 0.0133 ۱۵:۰۶:۱۷
TZS/ZAR 0 0.0064 0.0064 0.0064 (0%) 0 ۲۶ مهر
UGX/ZAR 0 0.004 0.004 0.004 (0%) 0 ۲۰ مهر
ZMW/ZAR 1.1131 1.1131 1.1131 1.1131 (0.43%) 0.0048 ۰۵:۰۶:۰۸
RUB/BGN 0 0.0252 0.0255 0.0252 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/LVL 0 0.016 0.016 0.016 (0%) 0 ۱۰ بهمن
NAD/ZAR 0 0.986 0.986 0.986 (0%) 0 ۱۰ بهمن
LSL/ZAR 0 0.9833 0.9833 0.9833 (0%) 0 ۱۰ بهمن
ZMK/ZAR 0 0.0026 0.0026 0.0026 (0%) 0 ۱۰ بهمن
UYU/ZAR 0 0.4615 0.4615 0.4615 (0%) 0 ۱۰ بهمن