RUB/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0174
  • بالاترین قیمت روز:0.0174
  • پایین ترین قیمت روز:0.0174
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0174
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۳۷
  • نرخ روز گذشته:0.0175
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0174 ریال10:37:48
نظرات