شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RUB/PKR Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روپیه پاکستان 155.9 155.7 157 157 (0%) 0 ۰۸:۴۵:۰۹
روبل روسیه / دلار 0 0.0156 0.0157 0.0157 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/PKR 0 42.39 42.39 42.39 (0%) 0 ۲۷ مهر
RUB/AED 0 0.0546 0.0549 0.0546 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/AMD 0 7.1745 7.5175 7.5175 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/PKR 107.166 107.166 107.166 107.166 (0.51%) 0.547 ۰۳:۰۶:۰۶
RUB/AUD 0 0.0229 0.0229 0.0229 (0%) 0 ۲۷ مهر
ARS/PKR 0 4.08 4.11 4.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ARS 0 0.4458 0.4461 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/AZN 0 0.0254 0.0256 0.0254 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BHD/PKR 413.49 413.49 413.49 413.49 (0.11%) 0.46 ۰۳:۰۶:۰۶
BRL/PKR 0 30.25 30.44 30.44 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/BRL 0 0.0599 0.0603 0.0603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/BYN 0 0.0303 0.0305 0.0303 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/PKR 119.02 119.02 119.02 119.02 (0.4%) 0.471 ۰۷:۰۶:۰۷
RUB/CAD 0.0205 0.0205 0.0205 0.0205 (0.49%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/PKR 0 158.35 158.35 158.35 (0%) 0 ۲۹ مهر
RUB/CHF 0 0.0155 0.0155 0.0155 (0%) 0 ۲۹ مهر
RUB/CLP 0 10.07 9.89 9.88 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/PKR 0 18 18.01 18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/CNY 0 0.1018 0.1022 0.1018 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/CZK 0 0.3307 0.3311 0.3307 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/PKR 23.382 23.382 23.382 23.382 (0.24%) 0.056 ۰۹:۰۶:۰۸
RUB/DKK 0.105 0.105 0.105 0.105 (0.1%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
EGP/PKR 9.626 9.626 9.626 9.626 (0.49%) 0.047 ۱۱:۰۶:۰۸
RUB/EGP 0 0.2659 0.2662 0.266 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/PKR 0 173.969 173.969 173.969 (0%) 0 ۲۹ مهر
RUB/EUR 0 0.0141 0.0141 0.0141 (0%) 0 ۲۹ مهر
GBP/PKR 0 200.7 200.7 200.7 (0%) 0 ۲۷ مهر
RUB/GBP 0 0.0121 0.0121 0.0121 (0%) 0 ۲۶ مهر
HKD/PKR 19.876 19.876 19.876 19.876 (0.14%) 0.028 ۱۳:۰۶:۱۰
RUB/HKD 0 0.1167 0.1167 0.1167 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/PKR 0 0.438 0.4411 0.4411 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/HUF 0 4.1542 4.1621 4.1573 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/IDR 0 216.32 216.89 216.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/PKR 2.1939 2.1939 2.1939 2.1939 (0.55%) 0.0119 ۱۳:۰۶:۱۰
RUB/INR 0 1.0377 1.0381 1.038 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/PKR 0 1.141 1.1492 1.1492 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ISK 0 1.5991 1.6004 1.5991 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/JMD 0 2.0427 2.0532 2.0427 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/PKR 1.4363 1.4363 1.4363 1.4363 (0.31%) 0.0044 ۱۳:۰۶:۱۰
RUB/JPY 1.7044 1.7044 1.7044 1.7044 (0.31%) 0.0052 ۱۳:۰۶:۱۰
RUB/KES 0 1.5152 1.5265 1.5155 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/KRW 18.407 18.407 18.407 18.407 (0.14%) 0.025 ۱۵:۰۶:۱۷
KWD/PKR 514.27 514.27 514.27 514.27 (0.23%) 1.18 ۱۵:۰۶:۱۷
RUB/KZT 0 5.3767 5.3838 5.3838 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/LBP 0 22.57 22.9 22.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/LKR 0 2.3882 2.4214 2.4214 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/MAD 0 0.1407 0.1446 0.1446 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/PKR 0 6.4606 6.5164 6.5148 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/MXN 0 0.3 0.3 0.3 (0%) 0 ۲۹ مهر
MYR/PKR 37.274 37.274 37.274 37.274 (0.21%) 0.079 ۱۵:۰۶:۱۷
RUB/MYR 0 0.0609 0.061 0.061 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/NAD 0 0.2161 0.2162 0.2161 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/PKR 0 14.57 14.68 14.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/NOK 0 0.1249 0.125 0.1249 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/NPR 0 1.6752 1.6834 1.6752 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/PKR 0 99.322 99.322 99.322 (0%) 0 ۲۷ مهر
OMR/PKR 0 404.47 404.47 404.47 (0%) 0 ۲۷ مهر
PHP/PKR 0 2.2934 2.3103 2.3103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PHP 0 0.7935 0.7956 0.7938 (0%) 0 ۳۱ مرداد
QAR/PKR 0 42.8 42.8 42.8 (0%) 0 ۲۷ مهر
SAR/PKR 0 41.517 41.517 41.517 (0%) 0 ۲۷ مهر
SGD/PKR 0 114.118 114.118 114.118 (0%) 0 ۲۷ مهر
THB/PKR 0 5.1408 5.1408 5.1408 (0%) 0 ۲۷ مهر
TWD/PKR 0 5.0966 5.0966 5.0966 (0%) 0 ۲۷ مهر
ZAR/PKR 0 10.557 10.557 10.557 (0%) 0 ۲۹ مهر
PLN/PKR 0 33.01 33.25 33.25 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PKR 0 1.8205 1.8326 1.8326 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/PKR 0 13.47 13.56 13.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/PKR 0 20.14 20.28 20.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/PKR 0 1.06 1.06 1.06 (0%) 0 ۱۵ تیر
RUB/PLN 0.0603 0.0603 0.0603 0.0603 (0.33%) 0.0002 ۱۲:۰۶:۰۹
RUB/QAR 0 0.0541 0.0541 0.0541 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/SAR 0 0.0558 0.0558 0.0558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/SEK 0 0.151 0.151 0.151 (0%) 0 ۱۰ مهر
RUB/THB 0 0.4854 0.4863 0.4857 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TRY 0 0.0902 0.0908 0.0905 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TWD 0 0.4555 0.456 0.4558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/VEF 0 1266.5743 1276.4545 1273.2001 (0%) 0 ۴ تیر
RUB/XAF 0 8.42 8.46 8.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/XOF 0 8.42 8.65 8.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ZAR 0.2315 0.2315 0.2315 0.2315 (0.17%) 0.0004 ۱۲:۰۶:۰۸
RUB/UAH 0 0.4136 0.4155 0.4136 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/VND 0 346.33 349.46 349.46 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/BGN 0 0.0252 0.0255 0.0252 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/LVL 0 0.016 0.016 0.016 (0%) 0 ۱۰ بهمن