شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RUB/PHP Ask

  • نرخ فعلی:0.8032
  • بالاترین قیمت روز:0.8039
  • پایین ترین قیمت روز:0.8015
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8026
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۶:۳۳
  • نرخ روز گذشته:0.8029
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک RUB/PHP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک RUB/PHP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8032 ریال13:56:33
0.8023 ریال13:21:38
0.8022 ریال12:56:35
0.8021 ریال12:42:33
0.8018 ریال12:21:25
0.8022 ریال11:42:24
0.8028 ریال11:21:23
0.8024 ریال10:56:21
0.8017 ریال10:42:20
0.8019 ریال10:21:21
0.802 ریال9:56:21
0.8019 ریال9:42:20
0.8015 ریال9:21:20
0.802 ریال7:56:18
0.8022 ریال7:42:19
0.8018 ریال6:56:17
0.8015 ریال6:43:58
0.802 ریال6:21:21
0.8023 ریال5:56:19
0.8024 ریال5:42:21
0.8023 ریال5:21:20
0.8024 ریال4:56:18
0.8028 ریال4:42:20
0.8029 ریال3:42:19
0.8039 ریال1:42:18
0.8028 ریال0:56:18
0.8026 ریال0:42:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات