شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RUB/NOK Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرون نروژ 0 9.146 9.2114 9.1578 (0%) 0 ۲۵ مهر
روبل روسیه / دلار 0 0.0156 0.0157 0.0157 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/NOK 0 2.4971 2.4971 2.4971 (0%) 0 ۲۵ مهر
RUB/AED 0 0.0546 0.0549 0.0546 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/AMD 0 7.1745 7.5175 7.5175 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/NOK 0 6.1589 6.1589 6.1589 (0%) 0 ۲۴ مهر
RUB/AUD 0 0.023 0.023 0.023 (0%) 0 ۲۳ مهر
ARS/NOK 0 0.2801 0.2805 0.2802 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ARS 0 0.4458 0.4461 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/AZN 0 0.0254 0.0256 0.0254 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BRL/NOK 0 2.0743 2.0894 2.0745 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/BRL 0 0.0599 0.0603 0.0603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/BYN 0 0.0303 0.0305 0.0303 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/NOK 6.9855 6.9855 6.9855 6.9855 (0.98%) 0.0675 ۰۷:۰۶:۰۶
RUB/CAD 0 0.0205 0.0205 0.0205 (0%) 0 ۲۴ مهر
CHF/NOK 0 9.2545 9.2545 9.2545 (0%) 0 ۲۵ مهر
RUB/CHF 0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 (0.65%) 0.0001 ۰۳:۰۹:۰۶
RUB/CLP 0 10.07 9.89 9.88 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/NOK 0 1.2269 1.2284 1.227 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/CNY 0 0.1018 0.1022 0.1018 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/CZK 0 0.3307 0.3311 0.3307 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NOK 0 1.3496 1.3496 1.3496 (0%) 0 ۲۴ مهر
RUB/DKK 0 0.1052 0.1052 0.1052 (0%) 0 ۲۴ مهر
RUB/EGP 0 0.2659 0.2662 0.266 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/NOK 0 10.1855 10.1855 10.1855 (0%) 0 ۲۵ مهر
RUB/EUR 0 0.0141 0.0141 0.0141 (0%) 0 ۱۸ مهر
GBP/NOK 0 11.7752 11.7752 11.7752 (0%) 0 ۲۵ مهر
RUB/GBP 0 0.0122 0.0122 0.0122 (0%) 0 ۲۴ مهر
HKD/NOK 0 1.0702 1.0716 1.0703 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/HKD 0 0.1167 0.1167 0.1167 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/HUF 0 4.1542 4.1621 4.1573 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/IDR 0 216.32 216.89 216.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NOK 0 0.1203 0.1205 0.1203 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/INR 0 1.0377 1.0381 1.038 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ISK 0 1.5991 1.6004 1.5991 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/JMD 0 2.0427 2.0532 2.0427 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/NOK 0 0.0841 0.0841 0.0841 (0%) 0 ۲۲ مهر
RUB/JPY 0 1.6793 1.6793 1.6793 (0%) 0 ۲۲ مهر
RUB/KES 0 1.5152 1.5265 1.5155 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/KRW 0 18.407 18.407 18.407 (0%) 0 ۲۵ مهر
RUB/KZT 0 5.3767 5.3838 5.3838 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/LBP 0 22.57 22.9 22.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/LKR 0 2.3882 2.4214 2.4214 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/MAD 0 0.1407 0.1446 0.1446 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/NOK 0 0.4434 0.4456 0.444 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/MXN 0 0.2997 0.2997 0.2997 (0%) 0 ۲۵ مهر
RUB/MYR 0 0.0609 0.061 0.061 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/NAD 0 0.2161 0.2162 0.2161 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/NOK 0 0.9403 0.9403 0.9403 (0%) 0 ۲۵ مهر
ZAR/NOK 0 0.6191 0.6191 0.6191 (0%) 0 ۲۵ مهر
NZD/NOK 0 5.8055 5.8055 5.8055 (0%) 0 ۲۵ مهر
PHP/NOK 0 0.1573 0.1576 0.1574 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NOK 0 2.3764 2.3764 2.3764 (0%) 0 ۲۵ مهر
RUB/NOK 0 0.1249 0.125 0.1249 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/NOK 0 2.2399 2.243 2.2401 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/NOK 0 6.7224 6.7224 6.7224 (0%) 0 ۲۵ مهر
THB/NOK 0 0.2572 0.2576 0.2572 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/NOK 0 1.382 1.3899 1.3823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/NOK 0 0.2741 0.2745 0.2741 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/NOK 0 0.07 0.0701 0.07 (0%) 0 ۱۶ تیر
RUB/NPR 0 1.6752 1.6834 1.6752 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PHP 0 0.7935 0.7956 0.7938 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PKR 0 1.8205 1.8326 1.8326 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PLN 0 0.0604 0.0604 0.0604 (0%) 0 ۲۵ مهر
RUB/QAR 0 0.0541 0.0541 0.0541 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/SAR 0 0.0558 0.0558 0.0558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/SEK 0 0.151 0.151 0.151 (0%) 0 ۱۰ مهر
RUB/THB 0 0.4854 0.4863 0.4857 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TRY 0 0.0902 0.0908 0.0905 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TWD 0 0.4555 0.456 0.4558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/VEF 0 1266.5743 1276.4545 1273.2001 (0%) 0 ۴ تیر
RUB/XAF 0 8.42 8.46 8.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/XOF 0 8.42 8.65 8.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ZAR 0 0.232 0.232 0.232 (0%) 0 ۲۵ مهر
RUB/UAH 0 0.4136 0.4155 0.4136 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/VND 0 346.33 349.46 349.46 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CZK/NOK 0 0.3907 0.3907 0.3907 (0%) 0 ۲۴ مهر
ISK/NOK 0.0728 0.0728 0.0728 0.0728 (0.14%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۶
RUB/BGN 0 0.0252 0.0255 0.0252 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/LVL 0 0.016 0.016 0.016 (0%) 0 ۱۰ بهمن