شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RUB/NAD Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار نامبیا 14.767 14.583 14.781 14.5965 (1.17%) 0.1704 ۲۳:۱۵:۳۰
روبل روسیه / دلار 0 0.0156 0.0157 0.0157 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/NAD 0 3.9584 3.9586 3.9584 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/AED 0 0.0546 0.0549 0.0546 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/AMD 0 7.1745 7.5175 7.5175 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/NAD 0 10.6956 10.7116 10.7014 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/AUD 0 0.0229 0.0229 0.0229 (0%) 0 ۲۷ مهر
ARS/NAD 0 0.4848 0.485 0.4849 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ARS 0 0.4458 0.4461 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/AZN 0 0.0254 0.0256 0.0254 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BRL/NAD 0 3.5897 3.6131 3.5902 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/BRL 0 0.0599 0.0603 0.0603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/BYN 0 0.0303 0.0305 0.0303 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/NAD 0 11.1443 11.1546 11.1512 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/CAD 0.0205 0.0205 0.0205 0.0205 (0.49%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/NAD 0 14.7509 14.7779 14.7734 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/CHF 0 0.0155 0.0155 0.0155 (0%) 0 ۲۹ مهر
RUB/CLP 0 10.07 9.89 9.88 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/NAD 0 2.1234 2.1237 2.1234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/CNY 0 0.1018 0.1022 0.1018 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/CZK 0 0.3307 0.3311 0.3307 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NAD 0 2.255 2.2573 2.2571 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/DKK 0.105 0.105 0.105 0.105 (0.1%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
RUB/EGP 0 0.2659 0.2662 0.266 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/NAD 0 16.4217 16.4217 16.4217 (0%) 0 ۲۷ مهر
RUB/EUR 0 0.0141 0.0141 0.0141 (0%) 0 ۲۹ مهر
GBP/NAD 0 18.38 18.38 18.38 (0%) 0 ۱۰ بهمن
RUB/GBP 0 0.0121 0.0121 0.0121 (0%) 0 ۲۶ مهر
HKD/NAD 0 1.8523 1.8525 1.8523 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/HKD 0 0.1167 0.1167 0.1167 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/HUF 0 4.1542 4.1621 4.1573 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/IDR 0 216.32 216.89 216.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/NAD 0 0.2082 0.2084 0.2083 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/INR 0 1.0377 1.0381 1.038 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ISK 0 1.5991 1.6004 1.5991 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/JMD 0 2.0427 2.0532 2.0427 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/JPY 1.7044 1.7044 1.7044 1.7044 (0.31%) 0.0052 ۱۳:۰۶:۱۰
RUB/KES 0 1.5152 1.5265 1.5155 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/KRW 18.407 18.407 18.407 18.407 (0.14%) 0.025 ۱۵:۰۶:۱۷
RUB/KZT 0 5.3767 5.3838 5.3838 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/LBP 0 22.57 22.9 22.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/LKR 0 2.3882 2.4214 2.4214 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/MAD 0 0.1407 0.1446 0.1446 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/NAD 0 0.7668 0.7704 0.7684 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/MXN 0 0.3 0.3 0.3 (0%) 0 ۲۹ مهر
RUB/MYR 0 0.0609 0.061 0.061 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/NAD 0 1.7296 1.7315 1.7311 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/NAD 0 9.7273 9.7607 9.7505 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/NAD 0 0.2722 0.2725 0.2725 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NAD 0 3.9192 3.9227 3.9211 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/NAD 0 0.2161 0.2162 0.2161 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/NAD 0 3.8765 3.8775 3.8767 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/NAD 0 1.5982 1.5997 1.5993 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/NAD 0 10.6442 10.652 10.6489 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/NAD 0 0.445 0.4455 0.4451 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/NAD 0 2.391 2.4029 2.3922 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/NAD 0 0.4744 0.4745 0.4745 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/NAD 0 0.118 0.118 0.118 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/NAD 0 0.9863 0.9863 0.9863 (0%) 0 ۱۰ بهمن
RUB/NOK 0 0.1249 0.125 0.1249 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/NPR 0 1.6752 1.6834 1.6752 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PHP 0 0.7935 0.7956 0.7938 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PKR 0 1.8205 1.8326 1.8326 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PLN 0.0603 0.0603 0.0603 0.0603 (0.33%) 0.0002 ۱۲:۰۶:۰۹
RUB/QAR 0 0.0541 0.0541 0.0541 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/SAR 0 0.0558 0.0558 0.0558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/SEK 0 0.151 0.151 0.151 (0%) 0 ۱۰ مهر
RUB/THB 0 0.4854 0.4863 0.4857 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TRY 0 0.0902 0.0908 0.0905 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TWD 0 0.4555 0.456 0.4558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/VEF 0 1266.5743 1276.4545 1273.2001 (0%) 0 ۴ تیر
RUB/XAF 0 8.42 8.46 8.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/XOF 0 8.42 8.65 8.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ZAR 0.2315 0.2315 0.2315 0.2315 (0.17%) 0.0004 ۱۲:۰۶:۰۸
RUB/UAH 0 0.4136 0.4155 0.4136 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/VND 0 346.33 349.46 349.46 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/BGN 0 0.0252 0.0255 0.0252 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/LVL 0 0.016 0.016 0.016 (0%) 0 ۱۰ بهمن