شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RUB/MYR Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / رینگیت مالزی 4.188 4.188 4.188 4.188 (0.19%) 0.008 ۰۱:۰۹:۰۸
روبل روسیه / دلار 0 0.0156 0.0157 0.0157 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/MYR 0 1.1162 1.1163 1.1162 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/AED 0 0.0546 0.0549 0.0546 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/AMD 0 7.1745 7.5175 7.5175 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/MYR 0 2.8694 2.8694 2.8694 (0%) 0 ۲۷ مهر
RUB/AUD 0 0.0229 0.0229 0.0229 (0%) 0 ۲۷ مهر
ARS/MYR 0 0.1367 0.1368 0.1367 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ARS 0 0.4458 0.4461 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/AZN 0 0.0254 0.0256 0.0254 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BRL/MYR 0 1.0122 1.0188 1.0124 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/BRL 0 0.0599 0.0603 0.0603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/BYN 0 0.0303 0.0305 0.0303 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/MYR 0 3.1889 3.1889 3.1889 (0%) 0 ۲۷ مهر
RUB/CAD 0 0.0206 0.0206 0.0206 (0%) 0 ۲۷ مهر
CHF/MYR 0 4.2516 4.2516 4.2516 (0%) 0 ۲۷ مهر
RUB/CHF 0 0.0154 0.0154 0.0154 (0%) 0 ۲۶ مهر
RUB/CLP 0 10.07 9.89 9.88 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/MYR 0.5907 0.5907 0.5907 0.5907 (0.02%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۷
RUB/CNY 0 0.1018 0.1022 0.1018 (0%) 0 ۳۰ مرداد
RUB/CZK 0 0.3307 0.3311 0.3307 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/MYR 0.6255 0.6255 0.6255 0.6255 (0.5%) 0.0031 ۰۹:۰۶:۰۷
RUB/DKK 0.1049 0.1049 0.1049 0.1049 (0.1%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۷
RUB/EGP 0 0.2659 0.2662 0.266 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/MYR 0 4.6548 4.6548 4.6548 (0%) 0 ۲۶ مهر
RUB/EUR 0 0.014 0.014 0.014 (0%) 0 ۲۷ مهر
GBP/MYR 0 5.4187 5.4187 5.4187 (0%) 0 ۲۷ مهر
RUB/GBP 0 0.0121 0.0121 0.0121 (0%) 0 ۲۶ مهر
HKD/MYR 0 0.5334 0.5334 0.5334 (0%) 0 ۲۶ مهر
RUB/HKD 0 0.1167 0.1167 0.1167 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/HUF 0 4.1542 4.1621 4.1573 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/IDR 0 216.32 216.89 216.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/MYR 0 0.0588 0.0588 0.0588 (0%) 0 ۲۶ مهر
RUB/INR 0 1.0377 1.0381 1.038 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ISK 0 1.5991 1.6004 1.5991 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/JMD 0 2.0427 2.0532 2.0427 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/MYR 0 0.0385 0.0385 0.0385 (0%) 0 ۲۶ مهر
RUB/JPY 0 1.6992 1.6992 1.6992 (0%) 0 ۲۶ مهر
RUB/KES 0 1.5152 1.5265 1.5155 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KRW/MYR 0 0.3549 0.3549 0.3549 (0%) 0 ۲۷ مهر
RUB/KRW 0 18.468 18.468 18.468 (0%) 0 ۲۷ مهر
KWD/MYR 0 13.5189 13.5287 13.5189 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/KZT 0 5.3767 5.3838 5.3838 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/LBP 0 22.57 22.9 22.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/LKR 0 2.3882 2.4214 2.4214 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/MAD 0 0.1407 0.1446 0.1446 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/MYR 0 0.2162 0.2172 0.2167 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/MXN 0 0.2995 0.2995 0.2995 (0%) 0 ۲۷ مهر
NZD/MYR 0 2.6726 2.6726 2.6726 (0%) 0 ۲۷ مهر
SGD/MYR 0 3.0687 3.0687 3.0687 (0%) 0 ۲۷ مهر
ZAR/MYR 0 0.28 0.28 0.28 (0%) 0 ۱۸ مهر
NOK/MYR 0 0.4877 0.4882 0.4881 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MYR 0 0.0768 0.0769 0.0768 (0%) 0 ۳۰ مرداد
PLN/MYR 0 1.1052 1.1061 1.1057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/MYR 0 0.0609 0.061 0.061 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/MYR 0 1.0931 1.0934 1.0932 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/MYR 0 0.4507 0.4511 0.451 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MYR 0 0.1382 0.1382 0.1382 (0%) 0 ۲۷ مهر
TRY/MYR 0 0.6742 0.6776 0.6746 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/MYR 0 0.137 0.137 0.137 (0%) 0 ۲۷ مهر
VEF/MYR 0 0.0352 0.0352 0.0352 (0%) 0 ۱۵ تیر
RUB/NAD 0 0.2161 0.2162 0.2161 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/NOK 0 0.1249 0.125 0.1249 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/NPR 0 1.6752 1.6834 1.6752 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PHP 0 0.7935 0.7956 0.7938 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PKR 0 1.8205 1.8326 1.8326 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/PLN 0 0.0601 0.0601 0.0601 (0%) 0 ۲۷ مهر
RUB/QAR 0 0.0541 0.0541 0.0541 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/SAR 0 0.0558 0.0558 0.0558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/SEK 0 0.151 0.151 0.151 (0%) 0 ۱۰ مهر
RUB/THB 0 0.4854 0.4863 0.4857 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TRY 0 0.0902 0.0908 0.0905 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TWD 0 0.4555 0.456 0.4558 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/VEF 0 1266.5743 1276.4545 1273.2001 (0%) 0 ۴ تیر
RUB/XAF 0 8.42 8.46 8.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/XOF 0 8.42 8.65 8.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ZAR 0 0.2316 0.2316 0.2316 (0%) 0 ۲۷ مهر
RUB/UAH 0 0.4136 0.4155 0.4136 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/VND 0 346.33 349.46 349.46 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/MYR 0 0.0296 0.0297 0.0296 (0%) 0 ۱۸ مهر
RUB/BGN 0 0.0252 0.0255 0.0252 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BTC/MYR 0 6720 6720 6720 (0%) 0 ۲۶ اردیبهشت
RUB/LVL 0 0.016 0.016 0.016 (0%) 0 ۱۰ بهمن