شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RUB/LBP Ask

  • نرخ فعلی:23.9
  • بالاترین قیمت روز:23.92
  • پایین ترین قیمت روز:23.87
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:23.91
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۱:۳۹
  • نرخ روز گذشته:23.92
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.02

نمودار کندل استیک RUB/LBP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک RUB/LBP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
23.9 ریال20:21:39
23.88 ریال19:42:38
23.87 ریال19:21:37
23.88 ریال18:56:35
23.9 ریال18:21:40
23.89 ریال17:56:44
23.9 ریال17:21:42
23.89 ریال16:56:41
23.9 ریال16:42:42
23.89 ریال15:56:48
23.88 ریال15:42:42
23.89 ریال14:56:45
23.9 ریال13:21:34
23.89 ریال12:56:39
23.88 ریال12:42:29
23.89 ریال11:42:27
23.88 ریال11:21:29
23.89 ریال10:42:27
23.91 ریال5:21:19
23.92 ریال3:21:17
23.91 ریال0:21:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات