شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RUB/AED Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / درهم امارات 0 3.673 3.6735 3.6735 (0%) 0 ۱۵ آذر
روبل روسیه / دلار 0 0.0156 0.0157 0.0157 (0%) 0 ۱۴ آذر
CAD/AED 2.7704 2.7704 2.7718 2.7718 (0.07%) 0.0019 ۰۱:۲۱:۱۳
CHF/AED 3.7114 3.7099 3.7121 3.7099 (0.01%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۴
DKK/AED 0.5437 0.5437 0.5438 0.5438 (0.04%) 0.0002 ۰۱:۲۱:۱۳
EUR/AED 4.0625 4.0625 4.0636 4.0633 (0.04%) 0.0015 ۰۱:۴۲:۱۴
GBP/AED 4.827 4.8255 4.8277 4.8277 (0.05%) 0.0026 ۰۱:۴۲:۱۴
JPY/AED 0 0.0337 0.0338 0.0338 (0%) 0 ۱۵ آذر
ARS/AED 0.0614 0.0613 0.0614 0.0613 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۱۶
AUD/AED 2.5125 2.5123 2.5134 2.5134 (0.05%) 0.0013 ۰۱:۲۱:۱۳
BRL/AED 0.8877 0.887 0.8877 0.887 (0.1%) 0.0009 ۰۰:۵۶:۱۶
CNY/AED 0 0.5211 0.5225 0.5222 (0%) 0 ۱۵ آذر
HKD/AED 0 0.4691 0.4692 0.4692 (0%) 0 ۱۵ آذر
MXN/AED 0.1904 0.1903 0.1904 0.1904 (0.05%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۷
NOK/AED 0.4027 0.4024 0.4027 0.4026 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۴
NZD/AED 2.4135 2.4124 2.414 2.4124 (0.01%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۴
PLN/AED 0.9501 0.95 0.9502 0.9502 (0.04%) 0.0004 ۰۱:۴۲:۱۷
RUB/AED 0.0576 0.0576 0.0576 0.0576 (0.17%) 0.0001 ۰۰:۲۱:۱۵
SAR/AED 0 0.9795 0.9796 0.9796 (0%) 0 ۱۵ آذر
SEK/AED 0.3871 0.3869 0.3871 0.3869 (0.1%) 0.0004 ۰۱:۴۲:۱۷
SGD/AED 2.7004 2.6998 2.7004 2.6998 (0.02%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۴
THB/AED 0 0.1209 0.1211 0.121 (0%) 0 ۱۵ آذر
TRY/AED 0.6351 0.6348 0.6359 0.6359 (0.08%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۷
TWD/AED 0 0.1204 0.1207 0.1207 (0%) 0 ۱۵ آذر
VEF/AED 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۱۸ آبان
ZAR/AED 0.2512 0.2512 0.2513 0.2513 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۴
EGP/AED 0 0.2272 0.228 0.2276 (0%) 0 ۱۴ آذر
KWD/AED 0 12.09 12.1 12.1 (0%) 0 ۱۵ آذر
JOD/AED 5.1815 5.181 5.1815 5.181 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۴
RUB/AMD 7.5293 7.5137 7.5293 7.529 (0.05%) 0.0039 ۰۱:۲۱:۱۶
RUB/AUD 0.0229 0.0229 0.0229 0.0229 (0.44%) 0.0001 ۰۰:۲۱:۱۴
RUB/ARS 0.9407 0.9406 0.9412 0.9412 (0.04%) 0.0004 ۰۱:۲۱:۱۶
RUB/AZN 0.0271 0.0267 0.0271 0.0267 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۱۶
RUB/BRL 0.0649 0.0649 0.065 0.065 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۱۶
RUB/BYN 0 0.0332 0.0334 0.0333 (0%) 0 ۱۵ آذر
RUB/CAD 0 0.0208 0.0209 0.0208 (0%) 0 ۱۵ آذر
RUB/CHF 0 0.0155 0.0156 0.0155 (0%) 0 ۱۵ آذر
RUB/CLP 0 12.2 12.29 12.2 (0%) 0 ۱۵ آذر
RUB/CNY 0.1103 0.1103 0.1103 0.1103 (0.09%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۱۷
RUB/CZK 0.362 0.3619 0.3622 0.3622 (0.03%) 0.0001 ۰۱:۲۱:۱۷
RUB/DKK 0.106 0.106 0.106 0.106 (0.09%) 0.0001 ۰۰:۲۱:۱۴
RUB/EGP 0.2538 0.2538 0.2538 0.2538 (0.04%) 0.0001 ۰۰:۲۱:۱۷
RUB/EUR 0 0.0141 0.0142 0.0142 (0%) 0 ۱۵ آذر
RUB/GBP 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 (0.84%) 0.0001 ۰۰:۲۱:۱۴
RUB/HKD 0.1228 0.1228 0.1228 0.1228 (0.08%) 0.0001 ۰۰:۲۱:۱۷
RUB/HUF 4.6985 4.6975 4.6986 4.6981 (0.13%) 0.0059 ۰۱:۴۲:۱۸
RUB/IDR 220.23 220.22 220.23 220.22 (0.05%) 0.12 ۰۰:۴۲:۱۸
RUB/INR 1.1184 1.1183 1.1184 1.1183 (0.05%) 0.0006 ۰۰:۴۲:۱۸
RUB/ISK 1.9088 1.9081 1.9088 1.9081 (0.11%) 0.0021 ۰۱:۲۱:۱۸
RUB/JMD 2.1193 2.1193 2.1207 2.1207 (0.04%) 0.0008 ۰۱:۲۱:۱۸
RUB/JPY 1.7034 1.703 1.7039 1.7039 (0.04%) 0.0006 ۰۱:۴۲:۱۵
RUB/KES 1.5968 1.5968 1.5968 1.5968 (0.05%) 0.0008 ۰۰:۲۱:۱۸
RUB/KRW 18.62 18.61 18.62 18.62 (0.05%) 0.01 ۰۱:۲۱:۱۴
RUB/KZT 6.0547 6.0544 6.0547 6.0544 (0.05%) 0.0032 ۰۰:۴۲:۱۸
RUB/LBP 23.82 23.82 23.82 23.82 (0.04%) 0.01 ۰۰:۲۱:۱۸
RUB/LKR 2.8439 2.8438 2.8439 2.8438 (0.05%) 0.0014 ۰۰:۴۲:۱۸
RUB/MAD 0.1515 0.1514 0.1515 0.1515 (0.07%) 0.0001 ۰۱:۲۱:۱۸
RUB/MXN 0.3028 0.3026 0.3028 0.3028 (0.03%) 0.0001 ۰۱:۲۱:۱۴
RUB/MYR 0 0.0652 0.0655 0.0653 (0%) 0 ۱۵ آذر
RUB/NAD 0.2298 0.2298 0.2298 0.2298 (0.04%) 0.0001 ۰۰:۲۱:۱۸
RUB/NOK 0.1431 0.1431 0.1432 0.1431 (0.07%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۹
RUB/NPR 1.7868 1.7868 1.7869 1.7869 (0.04%) 0.0007 ۰۰:۴۲:۱۸
RUB/PHP 0.7966 0.7966 0.7971 0.7971 (0.01%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۹
RUB/PKR 2.4316 2.4316 2.4331 2.4331 (0.14%) 0.0033 ۰۱:۲۱:۱۸
RUB/PLN 0 0.0603 0.0609 0.0607 (0%) 0 ۱۵ آذر
RUB/QAR 0.0571 0.0571 0.0571 0.0571 (0.18%) 0.0001 ۰۰:۲۱:۱۹
RUB/SAR 0.0588 0.0588 0.0588 0.0588 (0.17%) 0.0001 ۰۰:۲۱:۱۹
RUB/SEK 0.1488 0.1488 0.149 0.149 (0.07%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۹
RUB/THB 0.4764 0.4764 0.4764 0.4764 (0.04%) 0.0002 ۰۰:۲۱:۱۹
RUB/TRY 0.0907 0.0907 0.0907 0.0907 (0.11%) 0.0001 ۰۰:۵۶:۱۸
RUB/TWD 0.4778 0.4775 0.4778 0.4777 (0.04%) 0.0002 ۰۱:۲۱:۱۸
RUB/VEF 660.1906 660.1647 660.1906 660.1647 (0.94%) 6.1313 ۰۰:۴۲:۱۹
RUB/XAF 0 9.26 9.3 9.28 (0%) 0 ۱۵ آذر
RUB/XOF 9.32 9.32 9.32 9.32 (0.11%) 0.01 ۰۰:۲۱:۱۹
RUB/ZAR 0.2293 0.2293 0.2295 0.2295 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۱۴
RUB/UAH 0.3724 0.3724 0.3724 0.3724 (0.05%) 0.0002 ۰۰:۲۱:۱۹
RUB/VND 363.61 363.59 363.61 363.59 (0.05%) 0.19 ۰۰:۴۲:۱۹
OMR/AED 0 9.5393 9.5393 9.5393 (0%) 0 ۱۵ آذر
QAR/AED 0 1.0095 1.0095 1.0095 (0%) 0 ۱۵ آذر
RUB/BGN 0.0277 0.0277 0.0278 0.0278 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۱۶
RUB/LVL 0 0.016 0.016 0.016 (0%) 0 ۱۰ بهمن