شاخص یاب

RTSI

  • نرخ فعلی:1139.42
  • بالاترین قیمت روز:1157.94
  • پایین ترین قیمت روز:1136.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:9.63
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.63%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,148.03
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۱۷:۱۳
  • نرخ روز گذشته:1,157.94
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.63%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:18.52

نمودار کندل استیک RTSI در روز جاری

نمودار کندل استیک RTSI در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,139.24 ریال18:18:14
1,139.42 ریال18:17:13
1,139.09 ریال18:16:15
1,139.76 ریال18:15:15
1,140.13 ریال18:14:15
1,139.15 ریال18:13:13
1,139.02 ریال18:12:17
1,139.39 ریال18:11:14
1,138.79 ریال18:10:15
1,138.92 ریال18:09:14
1,138 ریال18:08:15
1,139.53 ریال18:07:15
1,138.74 ریال18:06:15
1,139.49 ریال18:05:15
1,139.22 ریال18:04:15
1,138.62 ریال18:03:15
1,138.87 ریال18:02:14
1,137.73 ریال18:01:15
1,137.45 ریال18:00:19
1,138.04 ریال17:59:14
1,138.13 ریال17:58:14
1,137.39 ریال17:57:13
1,136.76 ریال17:56:13
1,137.14 ریال17:55:14
1,136.92 ریال17:54:15
1,137.27 ریال17:53:13
1,137.5 ریال17:52:13
1,137.23 ریال17:51:13
1,136.3 ریال17:50:14
1,137.19 ریال17:49:13
1,137.52 ریال17:48:15
1,138.55 ریال17:47:15
1,139.08 ریال17:46:14
1,139.12 ریال17:45:18
1,139.88 ریال17:44:16
1,139.75 ریال17:43:16
1,139.68 ریال17:42:14
1,139.66 ریال17:41:13
1,140.36 ریال17:40:16
1,140.84 ریال17:39:14
1,141.08 ریال17:38:14
1,140.82 ریال17:37:13
1,140.8 ریال17:36:21
1,141.81 ریال17:35:15
1,142.55 ریال17:34:14
1,142.65 ریال17:33:15
1,142.68 ریال17:32:14
1,142.45 ریال17:29:15
1,142.43 ریال17:28:14
1,142.38 ریال17:27:15
1,142.56 ریال17:26:16
1,142.64 ریال17:25:14
1,141.69 ریال17:24:15
1,141.81 ریال17:23:14
1,142.2 ریال17:22:15
1,142.3 ریال17:21:15
1,142.24 ریال17:20:16
1,141.93 ریال17:19:14
1,142.18 ریال17:18:13
1,142.44 ریال17:17:13
1,142.24 ریال17:16:13
1,141.86 ریال17:15:15
1,141.98 ریال17:14:14
1,142.39 ریال17:13:15
1,142.98 ریال17:12:14
1,143.47 ریال17:11:14
1,143.44 ریال17:10:16
1,142.57 ریال17:09:15
1,142.3 ریال17:08:15
1,142.46 ریال17:07:14
1,142.16 ریال17:06:15
1,142.12 ریال17:05:16
1,141.93 ریال17:04:14
1,141.94 ریال17:03:15
1,142.52 ریال17:03:13
1,141.78 ریال17:02:15
1,142.23 ریال17:01:16
1,142.57 ریال17:00:21
1,141.94 ریال16:59:15
1,142.04 ریال16:58:13
1,142.5 ریال16:57:12
1,142 ریال16:56:15
1,142.48 ریال16:55:16
1,142.78 ریال16:54:14
1,142.69 ریال16:53:14
1,142.66 ریال16:52:15
1,142.92 ریال16:51:15
1,142.05 ریال16:50:15
1,141.13 ریال16:49:13
1,141.06 ریال16:48:14
1,141.08 ریال16:47:16
1,141.8 ریال16:46:16
1,141.87 ریال16:45:15
1,142.11 ریال16:44:15
1,142.14 ریال16:43:15
1,142.07 ریال16:42:14
1,142.17 ریال16:41:14
1,142.54 ریال16:40:14
1,142.1 ریال16:39:14
1,142 ریال16:38:14
1,142.19 ریال16:37:15
1,142.02 ریال16:36:14
1,141.41 ریال16:35:13
1,142.77 ریال16:34:13
1,142.49 ریال16:34:00
1,143.08 ریال16:33:13
1,143.05 ریال16:32:13
1,142.79 ریال16:31:13
1,142.35 ریال16:30:17
1,142.14 ریال16:29:11
1,142.87 ریال16:28:13
1,142.97 ریال16:27:14
1,142.88 ریال16:26:14
1,142.7 ریال16:25:14
1,142.56 ریال16:24:15
1,142.6 ریال16:23:15
1,142.07 ریال16:22:14
1,142.03 ریال16:21:14
1,141.89 ریال16:20:15
1,142.12 ریال16:19:14
1,142.15 ریال16:18:13
1,141.64 ریال16:17:14
1,141.62 ریال16:16:14
1,141.61 ریال16:15:15
1,141.49 ریال16:14:15
1,140.34 ریال16:13:14
1,139.18 ریال16:12:13
1,138.92 ریال16:11:13
1,139.13 ریال16:10:16
1,139.01 ریال16:09:13
1,139.53 ریال16:08:15
1,139.26 ریال16:06:14
1,139.33 ریال16:05:15
1,138.85 ریال16:04:15
1,138.37 ریال16:03:14
1,138.16 ریال16:02:15
1,138.03 ریال16:01:14
1,137.99 ریال16:00:18
1,138.9 ریال15:59:13
1,138.54 ریال15:58:14
1,138.45 ریال15:57:13
1,138.92 ریال15:56:16
1,139.18 ریال15:55:15
1,139.4 ریال15:54:15
1,139.48 ریال15:53:14
1,139.77 ریال15:52:14
1,139.44 ریال15:51:14
1,139.82 ریال15:50:15
1,139.43 ریال15:49:13
1,138.8 ریال15:48:15
1,139.28 ریال15:47:14
1,139.58 ریال15:46:13
1,139.74 ریال15:45:16
1,139.11 ریال15:43:13
1,139.13 ریال15:42:13
1,138.85 ریال15:41:12
1,138.94 ریال15:40:15
1,139.22 ریال15:39:14
1,139.2 ریال15:38:15
1,139.12 ریال15:37:13
1,139.01 ریال15:36:14
1,139.67 ریال15:35:15
1,139.53 ریال15:34:15
1,139.08 ریال15:33:14
1,139.5 ریال15:32:14
1,139.51 ریال15:31:14
1,138.55 ریال15:30:17
1,138.32 ریال15:29:14
1,138.82 ریال15:28:14
1,138.88 ریال15:27:14
1,138.59 ریال15:26:14
1,138.44 ریال15:25:12
1,138.5 ریال15:24:14
1,138.4 ریال15:23:14
1,138.56 ریال15:21:14
1,138.47 ریال15:20:15
1,138.36 ریال15:19:14
1,139.16 ریال15:18:15
1,139.17 ریال15:17:14
1,139.31 ریال15:16:14
1,139.75 ریال15:15:15
1,139.49 ریال15:14:13
1,139.25 ریال15:13:14
1,139.42 ریال15:12:15
1,140.41 ریال15:11:14
1,141 ریال15:10:15
1,141.14 ریال15:09:13
1,141.29 ریال15:08:13
1,142.03 ریال15:07:14
1,141.84 ریال15:06:14
1,141.77 ریال15:05:14
1,141.56 ریال15:04:13
1,141.47 ریال15:03:14
1,140.98 ریال15:02:13
1,140.85 ریال15:01:13
1,140.58 ریال15:00:16
1,141.35 ریال14:59:14
1,141.31 ریال14:58:13
1,141.33 ریال14:57:14
1,141.28 ریال14:56:12
1,141.27 ریال14:55:14
1,141.09 ریال14:54:13
1,141.24 ریال14:53:13
1,141.76 ریال14:52:13
1,141.63 ریال14:51:13
1,141.42 ریال14:50:15
1,140.87 ریال14:49:13
1,141.13 ریال14:47:13
1,141.31 ریال14:46:13
1,141.27 ریال14:45:13
1,141.43 ریال14:44:12
1,141.2 ریال14:43:12
1,141.43 ریال14:42:12
1,141.35 ریال14:41:14
1,140.58 ریال14:40:14
1,139.95 ریال14:39:13
1,140.16 ریال14:38:13
1,139.71 ریال14:37:13
1,139.33 ریال14:36:13
1,139.32 ریال14:35:14
1,139.24 ریال14:34:13
1,139.26 ریال14:33:14
1,139.68 ریال14:32:15
1,139.97 ریال14:31:14
1,140.08 ریال14:30:16
1,139.91 ریال14:29:12
1,139.27 ریال14:28:14
1,138.86 ریال14:27:14
1,138.59 ریال14:26:14
1,138.29 ریال14:25:15
1,138.89 ریال14:24:14
1,138.44 ریال14:23:13
1,139.14 ریال14:22:13
1,139.43 ریال14:21:13
1,139.15 ریال14:20:16
1,138.99 ریال14:19:14
1,138.85 ریال14:18:14
1,139.01 ریال14:17:15
1,138.27 ریال14:16:14
1,137.62 ریال14:15:18
1,138.17 ریال14:14:14
1,138.81 ریال14:13:12
1,139.18 ریال14:12:13
1,138.83 ریال14:11:12
1,138.59 ریال14:10:16
1,138.91 ریال14:09:12
1,138.11 ریال14:08:13
1,137.75 ریال14:07:14
1,138.46 ریال14:06:14
1,139.33 ریال14:05:14
1,139.23 ریال14:04:13
1,138.87 ریال14:03:15
1,138.6 ریال14:02:13
1,138.76 ریال14:01:13
1,138.47 ریال14:00:18
1,139.12 ریال13:59:13
1,138.67 ریال13:58:13
1,139.38 ریال13:57:13
1,139.57 ریال13:56:14
1,139.6 ریال13:55:15
1,139.4 ریال13:54:15
1,139.55 ریال13:53:13
1,139.78 ریال13:52:15
1,140.65 ریال13:51:14
1,140.33 ریال13:50:16
1,140.23 ریال13:49:14
1,140.66 ریال13:48:15
1,140.67 ریال13:47:14
1,141.46 ریال13:46:14
1,141.87 ریال13:45:14
1,141.51 ریال13:44:13
1,141.86 ریال13:43:13
1,141.4 ریال13:42:14
1,141.64 ریال13:41:14
1,141.45 ریال13:40:15
1,142.1 ریال13:39:14
1,142.93 ریال13:38:13
1,143.02 ریال13:37:14
1,143.71 ریال13:36:13
1,143.79 ریال13:35:15
1,143.35 ریال13:34:14
1,143.39 ریال13:33:15
1,143.3 ریال13:32:13
1,143.48 ریال13:31:13
1,143.27 ریال13:30:15
1,143.71 ریال13:29:12
1,143.73 ریال13:28:14
1,143.84 ریال13:27:14
1,143.25 ریال13:25:15
1,144.72 ریال13:24:15
1,145.8 ریال13:23:13
1,145.96 ریال13:22:15
1,146.37 ریال13:21:12
1,146.54 ریال13:20:16
1,146.69 ریال13:19:14
1,146.77 ریال13:18:15
1,146.61 ریال13:17:14
1,146.53 ریال13:16:13
1,146.62 ریال13:15:15
1,146.17 ریال13:14:14
1,146.21 ریال13:13:12
1,145.8 ریال13:12:15
1,145.58 ریال13:11:14
1,145.66 ریال13:10:16
1,145.41 ریال13:09:14
1,145.04 ریال13:08:15
1,145.07 ریال13:07:14
1,145.36 ریال13:06:14
1,144.88 ریال13:05:16
1,145.15 ریال13:04:14
1,145.36 ریال13:03:14
1,146.15 ریال13:02:14
1,149 ریال13:01:43
1,146.39 ریال13:01:14
1,147.31 ریال13:00:18
1,147.7 ریال12:59:14
1,147.07 ریال12:58:13
1,147.84 ریال12:57:14
1,148.48 ریال12:56:15
1,148.68 ریال12:55:15
1,149 ریال12:54:14
1,148.89 ریال12:53:13
1,149.08 ریال12:52:14
1,149.44 ریال12:51:14
1,149.05 ریال12:50:15
1,148.98 ریال12:49:13
1,148.82 ریال12:48:15
1,148.56 ریال12:47:15
1,148.28 ریال12:46:14
1,148.68 ریال12:45:15
1,148.17 ریال12:44:13
1,148.44 ریال12:43:14
1,148.37 ریال12:42:14
1,147.84 ریال12:41:14
1,147.99 ریال12:40:15
1,147.55 ریال12:39:13
1,147.65 ریال12:38:13
1,147.38 ریال12:37:14
1,147.12 ریال12:36:15
1,147.57 ریال12:35:14
1,147.65 ریال12:34:15
1,147.34 ریال12:33:13
1,147.7 ریال12:32:15
1,150.2 ریال12:31:40
1,147.47 ریال12:31:16
1,146.83 ریال12:30:19
1,147.23 ریال12:29:15
1,148.82 ریال12:28:14
1,148.27 ریال12:27:14
1,149.27 ریال12:26:13
1,149.78 ریال12:25:13
1,150.14 ریال12:24:13
1,150.16 ریال12:23:13
1,150.73 ریال12:22:14
1,150.53 ریال12:21:13
1,149.61 ریال12:20:14
1,150.3 ریال12:19:13
1,150.64 ریال12:18:14
1,150.88 ریال12:17:13
1,150.34 ریال12:16:13
1,149.44 ریال12:15:18
1,148.59 ریال12:14:14
1,149.69 ریال12:13:13
1,149.97 ریال12:12:14
1,150.81 ریال12:11:14
1,151.3 ریال12:10:16
1,151.81 ریال12:09:14
1,151.89 ریال12:08:13
1,151.6 ریال12:07:14
1,151.7 ریال12:06:13
1,151.67 ریال12:05:13
1,151 ریال12:04:13
1,150.5 ریال12:03:13
1,150.42 ریال12:01:42
1,150 ریال12:01:13
1,148.9 ریال12:00:20
1,149.95 ریال11:59:13
1,150.9 ریال11:58:13
1,150.49 ریال11:57:13
1,149.95 ریال11:56:14
1,150.56 ریال11:55:14
1,149.66 ریال11:54:13
1,148.8 ریال11:53:13
1,149.76 ریال11:52:14
1,151.06 ریال11:51:13
1,151.69 ریال11:50:16
1,153.81 ریال11:49:13
1,154.32 ریال11:48:14
1,154.57 ریال11:47:14
1,154.99 ریال11:46:14
1,155.28 ریال11:45:15
1,155.36 ریال11:44:14
1,156.11 ریال11:43:14
1,155.66 ریال11:42:18
1,155.72 ریال11:41:15
1,155.97 ریال11:40:15
1,156.27 ریال11:39:15
1,156.38 ریال11:38:13
1,155.57 ریال11:37:14
1,155.78 ریال11:36:15
1,155.63 ریال11:35:14
1,154.8 ریال11:34:14
1,155.42 ریال11:33:13
1,153.27 ریال11:32:12
1,153.16 ریال11:31:13
1,153.57 ریال11:30:15
1,154.01 ریال11:29:13
1,154.05 ریال11:28:12
1,153.28 ریال11:27:13
1,153.27 ریال11:26:13
1,153.59 ریال11:25:13
1,154.08 ریال11:24:13
1,154.33 ریال11:23:14
1,154.38 ریال11:22:13
1,154.5 ریال11:21:13
1,154.85 ریال11:20:14
1,154.26 ریال11:19:14
1,153.81 ریال11:18:13
1,154.16 ریال11:17:13
1,154.06 ریال11:16:15
1,154.22 ریال11:15:14
1,153.51 ریال11:14:13
1,153.65 ریال11:13:13
1,152.99 ریال11:12:14
1,152.53 ریال11:11:14
1,152.88 ریال11:10:13
1,152.77 ریال11:09:13
1,152.6 ریال11:08:14
1,151.85 ریال11:07:13
1,152.35 ریال11:06:14
1,152.31 ریال11:05:13
1,152.47 ریال11:04:13
1,151.88 ریال11:03:13
1,151.43 ریال11:02:13
1,151.44 ریال11:01:49
1,152.24 ریال11:01:13
1,151.95 ریال11:00:17
1,151.67 ریال10:59:13
1,152.08 ریال10:58:12
1,151.81 ریال10:57:13
1,151.69 ریال10:56:13
1,151.58 ریال10:55:15
1,151.57 ریال10:54:13
1,151.29 ریال10:53:12
1,151.49 ریال10:52:13
1,151.9 ریال10:51:13
1,151.4 ریال10:50:14
1,151.57 ریال10:49:12
1,150.87 ریال10:48:12
1,150.68 ریال10:47:12
1,150.54 ریال10:46:12
1,151.02 ریال10:45:14
1,151.03 ریال10:44:13
1,150.9 ریال10:43:14
1,150.52 ریال10:42:13
1,150.98 ریال10:41:12
1,149.95 ریال10:40:14
1,149.85 ریال10:39:13
1,149.68 ریال10:38:13
1,150.05 ریال10:37:13
1,150.29 ریال10:36:13
1,149.67 ریال10:35:14
1,149.79 ریال10:34:12
1,149.96 ریال10:33:12
1,150.12 ریال10:32:12
1,157.94 ریال10:31:44
1,148.31 ریال10:31:13
1,148.03 ریال10:30:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات