کالایاب
شاخص یاب

RON/CHF Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / فرانک سوییس 0.9742 0.9742 0.9758 0.9748 (0.05%) 0.0005 ۰۱:۳۴:۰۴
دلار / فرانک سویس 0.9741 0.9741 0.9755 0.9749 (0.07%) 0.0007 ۰۱:۲۲:۰۴
یورو / فرانک سوییس 1.086 1.0852 1.086 1.0852 (0.05%) 0.0005 ۰۲:۵۴:۰۶
پوند / فرانک سوییس 0 1.1958 1.1958 1.1958 (0%) 0 ۱ شهریور
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.6577 0.6577 0.6577 0.6577 (0.18%) 0.0012 ۰۰:۱۸:۰۷
دلار کانادا / فرانک سوییس 0 0.7323 0.7323 0.7323 (0%) 0 ۱ شهریور
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0 0.6253 0.6253 0.6253 (0%) 0 ۱ شهریور
AED/CHF 0 0.2676 0.2686 0.2676 (0%) 0 ۱ شهریور
ARS/CHF 0 0.0177 0.0178 0.0177 (0%) 0 ۱ شهریور
BRL/CHF 0 0.2378 0.2378 0.2378 (0%) 0 ۱ شهریور
DKK/CHF 14.554 14.554 14.554 14.554 (0.06%) 0.009 ۰۲:۳۹:۰۶
ISK/CHF 0.0078 0.0078 0.0078 0.0078 (1.28%) 0.0001 ۰۳:۳۰:۱۰
JPY/CHF 0.9232 0.9232 0.9232 0.9232 (0.11%) 0.001 ۰۳:۳۰:۱۰
NOK/CHF 0 10.894 10.977 10.894 (0%) 0 ۱ شهریور
SEK/CHF 10.14 10.14 10.14 10.14 (0.2%) 0.02 ۰۲:۳۹:۰۶
SGD/CHF 0.7022 0.7022 0.7022 0.7022 (0.09%) 0.0006 ۰۲:۳۹:۰۶
TRY/CHF 0 0.169 0.1712 0.169 (0%) 0 ۱ شهریور
CNY/CHF 0 0.1392 0.1392 0.1392 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/CHF 0.1242 0.1242 0.1242 0.1242 (1.05%) 0.0013 ۰۳:۳۰:۱۰
MXN/CHF 0.0489 0.0489 0.0489 0.0489 (0.2%) 0.0001 ۰۲:۳۹:۰۶
PLN/CHF 0 0.2497 0.2497 0.2497 (0%) 0 ۱ شهریور
SAR/CHF 0 0.2624 0.263 0.2624 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/CHF 0 0.0313 0.0315 0.0313 (0%) 0 ۱ شهریور
VEF/CHF 0 0.0086 0.0086 0.0086 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/CHF 0.0639 0.0639 0.0639 0.0639 (0.16%) 0.0001 ۰۲:۳۹:۰۶
RUB/CHF 0 0.0149 0.0149 0.0149 (0%) 0 ۳۰ مرداد
KRW/CHF 0.0801 0.0801 0.0803 0.0803 (0.5%) 0.0004 ۰۲:۳۹:۰۶
IDR/CHF 0.0069 0.0069 0.0069 0.0069 (1.47%) 0.0001 ۱۸:۳۰:۱۰
RON/RUB 0 1.0000 1.0000 1 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
BWP/CHF 0 0.0893 0.0893 0.0893 (0%) 0 ۱ شهریور
CLP/CHF 0 0.0013 0.0014 0.0014 (0%) 0 ۲۱ مرداد
CYP/CHF 0 0.0215 0.0215 0.0215 (0%) 0 ۲۵ تیر
CZK/CHF 0 0.0421 0.0422 0.0422 (0%) 0 ۳۰ مرداد
XAU/CHF 47625.25 47604.32 47625.25 47604.32 (0.03%) 14.87 ۰۲:۵۴:۰۶
HUF/CHF 0 0.0033 0.0034 0.0033 (0%) 0 ۲۸ مرداد
INR/CHF 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136 (0.74%) 0.0001 ۰۳:۳۰:۱۰
RON/PLN 0 0.9018 0.9021 0.9018 (0%) 0 ۲ مرداد
RON/CHF 0 0.2303 0.2303 0.2303 (0%) 0 ۱ شهریور
RON/GBP 0 0.1914 0.1914 0.1914 (0%) 0 ۱ شهریور
RON/USD 0.2357 0.2341 0.2357 0.2341 (0.73%) 0.0017 ۰۴:۲۷:۰۷
RON/ZAR 0 3.5581 3.5581 3.5581 (0%) 0 ۱ شهریور
XAG/CHF 538.801 538.801 538.801 538.801 (0.14%) 0.777 ۰۲:۳۹:۰۵
SZL/CHF 0 0.065 0.065 0.065 (0%) 0 ۱ شهریور
THB/CHF 0 0.0318 0.0321 0.0318 (0%) 0 ۱ شهریور
UZS/CHF 0 0.00012 0.00012 0.00012 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
MYR/CHF 0.2326 0.2325 0.2326 0.2325 (0.39%) 0.0009 ۰۴:۱۲:۰۶