صفحات مرتبط

ربع سکه

  • نرخ فعلی:3,765,000
  • بالاترین قیمت روز:3,765,000
  • پایین ترین قیمت روز:3,730,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:15,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:373,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۰۰
  • نرخ روز گذشته:3,725,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:40,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,765,000 ریال12:00:15
3,750,000 ریال11:30:17
3,735,000 ریال11:21:02
3,730,000 ریال11:17:13
نظرات