ربع سکه

  • نرخ فعلی:2,970,000
  • بالاترین قیمت روز:2,970,000
  • پایین ترین قیمت روز:2,970,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:297,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۷
  • نرخ روز گذشته:2,960,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
2,970,000 ریال11:07:01
نظرات