شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Riyad Equity 1

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
17.11 17.11 18.44 18.44 2019/05/13 1398/02/23 1398-02-23
12.81 12.81 12.81 12.81 2018/05/02 1397/02/12 1397-02-12

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص Riyad Equity 1