شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RGA-Mixto 20 II PP

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
24.7070 24.7070 24.7070 24.7070 2018/12/01 1397/09/10 1397-09-10
24.6520 24.6520 24.6520 24.6520 2018/11/24 1397/09/03 1397-09-03
24.7630 24.7630 24.7630 24.7630 2018/11/17 1397/08/26 1397-08-26

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص RGA-Mixto 20 II PP