شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

RGA-Dinero PP

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
7.2560 7.2560 7.2560 7.2560 2018/11/24 1397/09/03 1397-09-03
7.2680 7.2680 7.2680 7.2680 2018/11/17 1397/08/26 1397-08-26

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص RGA-Dinero PP