سکه امامی خرده فروشی

  • نرخ فعلی:12,155,450
  • بالاترین قیمت روز:12,161,000
  • پایین ترین قیمت روز:12,131,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۵ مرداد
  • نرخ روز گذشته:1,215,545
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:900%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10,939,905

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات