سکه امامی خرده فروشی

  • نرخ فعلی:12,152,710
  • بالاترین قیمت روز:12,172,000
  • پایین ترین قیمت روز:12,152,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۹ مرداد
  • نرخ روز گذشته:1,215,271
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:900%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10,937,439

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات