سکه امامی تک فروشی

  • نرخ فعلی:18,350,000
  • بالاترین قیمت روز:18,400,000
  • پایین ترین قیمت روز:18,350,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:300,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:18,350,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۶:۴۲
  • نرخ روز گذشته:18,400,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:50,000

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
18,350,000 ریال13:26:42
18,380,000 ریال13:14:25
18,390,000 ریال12:57:13
18,400,000 ریال12:11:04
18,380,000 ریال12:00:27
18,350,000 ریال11:57:20
نظرات