شاخص یاب

سکه امامی تک فروشی

  • نرخ فعلی:28,160,000
  • بالاترین قیمت روز:29,610,000
  • پایین ترین قیمت روز:27,760,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:9,250,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.44%
  • نرخ بازگشایی بازار:29,610,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۰:۲۴
  • نرخ روز گذشته:29,810,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.86%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,650,000

نمودار کندل استیک سکه امامی تک فروشی در روز جاری

نمودار کندل استیک سکه امامی تک فروشی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
28,160,000 ریال19:50:24
28,185,000 ریال19:42:03
28,235,000 ریال19:35:46
28,460,000 ریال19:06:10
28,435,000 ریال18:48:22
28,310,000 ریال18:19:43
28,260,000 ریال18:16:26
28,860,000 ریال17:57:03
28,760,000 ریال14:45:19
28,060,000 ریال12:39:57
27,910,000 ریال12:31:03
27,810,000 ریال11:52:05
27,760,000 ریال11:19:02
28,685,000 ریال11:18:24
29,235,000 ریال11:14:14
29,335,000 ریال11:13:36
29,610,000 ریال10:00:05
نظرات