کالایاب
شاخص یاب

ربع سکه تک فروشی

  • نرخ فعلی:16,520,000
  • بالاترین قیمت روز:16,910,000
  • پایین ترین قیمت روز:16,510,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:16,519,997.88
  • درصد بیشترین نوسان روز:777448250.51%
  • نرخ بازگشایی بازار:16,710,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۶ خرداد
  • نرخ روز گذشته:16,520,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک ربع سکه تک فروشی در روز جاری

نمودار کندل استیک ربع سکه تک فروشی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.89664 ریال5:49:09
2.1249 ریال5:04:58
16,520,000 ریال17:42:09
16,510,000 ریال17:08:39
16,810,000 ریال17:01:28
16,710,000 ریال14:09:28
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات