ربع سکه تک فروشی

  • نرخ فعلی:5,615,000
  • بالاترین قیمت روز:5,635,000
  • پایین ترین قیمت روز:5,535,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:500,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.36%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,580,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۱:۳۲
  • نرخ روز گذشته:5,625,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10,000

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,615,000 ریال14:01:32
5,625,000 ریال13:53:13
5,635,000 ریال12:49:21
5,585,000 ریال12:21:07
5,535,000 ریال11:43:35
5,580,000 ریال11:21:57
نظرات