سکه گرمی تک فروشی

  • نرخ فعلی:3,560,000
  • بالاترین قیمت روز:3,575,000
  • پایین ترین قیمت روز:3,560,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:150,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,575,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۳:۵۰
  • نرخ روز گذشته:3,590,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.84%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:30,000

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,560,000 ریال11:43:50
3,575,000 ریال11:22:09
نظرات