سکه گرمی تک فروشی

  • نرخ فعلی:3,100,000
  • بالاترین قیمت روز:3,120,000
  • پایین ترین قیمت روز:3,100,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۸ بهمن
  • نرخ روز گذشته:3,100,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات