شاخص یاب

کیوتم / Qtum

  • نرخ فعلی:3.2335
  • بالاترین قیمت روز:3.8054
  • پایین ترین قیمت روز:3.1387
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.11
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.41%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۶:۴۷
  • نرخ روز گذشته:3.8048
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:17.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.5713

نمودار کندل استیک کیوتم / Qtum در روز جاری

نمودار کندل استیک کیوتم / Qtum در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.2335 ریال22:56:47
3.2315 ریال22:52:50
3.2658 ریال22:48:47
3.2439 ریال22:32:49
3.2762 ریال22:20:54
3.3143 ریال22:08:48
3.332 ریال21:40:48
3.35 ریال21:32:49
3.3421 ریال21:28:47
3.2762 ریال21:20:47
3.2723 ریال21:08:49
3.1905 ریال20:56:31
3.1573 ریال20:52:50
3.1457 ریال20:48:51
3.1422 ریال20:40:48
3.1387 ریال20:36:49
3.219 ریال20:32:47
3.1588 ریال20:28:52
3.2249 ریال20:20:53
3.2424 ریال20:16:54
3.2284 ریال20:12:58
3.1399 ریال20:08:55
3.1884 ریال20:01:00
3.3 ریال19:56:49
3.3969 ریال19:52:54
3.4774 ریال19:48:52
3.4935 ریال19:41:00
3.5214 ریال19:37:01
3.4767 ریال19:32:55
3.5285 ریال19:28:51
3.5418 ریال19:20:52
3.5177 ریال19:16:48
3.5346 ریال19:04:53
3.5401 ریال18:56:59
3.5156 ریال18:52:59
3.5229 ریال18:48:54
3.5607 ریال18:44:57
3.58 ریال18:13:03
3.6203 ریال17:28:46
3.6169 ریال16:48:47
3.6383 ریال16:16:47
3.64 ریال16:01:00
3.6591 ریال15:48:49
3.6545 ریال15:40:51
3.637 ریال15:12:49
3.6298 ریال15:08:45
3.6328 ریال15:00:57
3.6241 ریال14:56:49
3.5887 ریال14:40:49
3.6218 ریال14:36:50
3.6229 ریال14:32:51
3.6444 ریال14:28:49
3.6517 ریال14:20:50
3.65 ریال14:04:47
3.69 ریال13:56:49
3.6952 ریال13:32:49
3.741 ریال13:28:48
3.76 ریال13:16:47
3.7683 ریال12:52:50
3.7681 ریال12:48:54
3.7718 ریال12:01:08
3.7701 ریال10:52:31
3.7752 ریال10:32:47
3.7996 ریال10:20:46
3.7693 ریال8:56:44
3.7711 ریال8:12:45
3.7762 ریال6:56:43
3.7739 ریال6:52:46
3.7647 ریال6:40:44
3.7611 ریال6:16:44
3.778 ریال6:12:30
3.8021 ریال5:04:44
3.8054 ریال3:32:45
3.7994 ریال1:08:42
3.8 ریال0:52:46
نظرات