شاخص یاب

کیوتم / Qtum

  • نرخ فعلی:7.967
  • بالاترین قیمت روز:8.26
  • پایین ترین قیمت روز:7.7418
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.41%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.9603
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۲:۴۵
  • نرخ روز گذشته:7.9118
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.7%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0552

نمودار کندل استیک کیوتم / Qtum در روز جاری

نمودار کندل استیک کیوتم / Qtum در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.967 ریال22:52:45
7.956 ریال22:44:45
7.9505 ریال22:32:56
7.9006 ریال22:24:48
7.9107 ریال22:04:54
7.9 ریال21:52:49
7.8921 ریال21:48:47
8.0124 ریال21:40:53
7.978 ریال21:36:47
7.9348 ریال21:32:55
8.1841 ریال21:28:53
8.2386 ریال21:24:36
8.1841 ریال21:12:45
8.26 ریال21:08:50
8.1083 ریال21:04:55
8.1247 ریال20:52:49
8.0285 ریال20:20:47
8.1233 ریال19:56:38
8.1231 ریال19:44:50
8.001 ریال19:36:50
7.9095 ریال19:32:51
7.8924 ریال19:20:46
7.8984 ریال19:12:48
7.8951 ریال19:08:48
7.9146 ریال19:04:56
7.87 ریال16:52:48
7.865 ریال15:28:46
7.87 ریال15:08:46
7.85 ریال13:28:50
7.8495 ریال13:01:07
7.8444 ریال12:52:47
7.7514 ریال12:16:44
7.7418 ریال11:56:49
7.7424 ریال11:44:44
7.7821 ریال11:36:49
7.7649 ریال11:16:46
7.7647 ریال11:12:42
7.7943 ریال8:16:48
7.7677 ریال8:12:43
7.81 ریال7:24:45
7.8618 ریال6:20:45
7.8454 ریال5:52:46
7.7525 ریال5:00:59
7.766 ریال4:56:45
7.795 ریال4:44:33
7.7708 ریال4:40:36
7.8 ریال4:32:49
7.8801 ریال4:28:45
7.9032 ریال3:56:44
7.9859 ریال2:04:50
7.9352 ریال1:16:45
7.9859 ریال0:44:32
7.9603 ریال0:04:56
نظرات