شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

QAR/PHP Ask

  • نرخ فعلی:13.942
  • بالاترین قیمت روز:13.9714
  • پایین ترین قیمت روز:13.8589
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.52%
  • نرخ بازگشایی بازار:13.8589
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۱:۳۹
  • نرخ روز گذشته:13.9357
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0063

نمودار کندل استیک QAR/PHP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک QAR/PHP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.942 ریال20:21:39
13.9497 ریال19:56:36
13.9522 ریال19:42:39
13.9481 ریال19:21:38
13.9566 ریال18:56:36
13.9577 ریال18:42:38
13.958 ریال18:21:41
13.9566 ریال17:56:44
13.9563 ریال17:42:39
13.9605 ریال17:21:43
13.9594 ریال16:42:43
13.9618 ریال16:21:40
13.9621 ریال15:56:49
13.9591 ریال15:42:43
13.9583 ریال15:21:45
13.964 ریال14:56:46
13.9659 ریال14:42:38
13.9646 ریال14:21:50
13.9563 ریال13:56:33
13.9635 ریال13:42:36
13.9621 ریال13:21:35
13.9659 ریال12:56:41
13.9714 ریال12:42:30
13.9659 ریال11:56:32
13.9632 ریال11:42:28
13.9687 ریال11:21:30
13.9577 ریال10:56:27
13.9522 ریال10:21:26
13.8693 ریال9:56:22
13.9563 ریال9:42:23
13.9605 ریال8:56:19
13.9577 ریال8:42:19
13.955 ریال8:21:19
13.9522 ریال7:56:18
13.9495 ریال7:42:20
13.9453 ریال7:21:19
13.9467 ریال6:43:43
13.9522 ریال6:21:20
13.9412 ریال5:42:20
13.9357 ریال4:56:18
13.944 ریال4:42:19
13.9385 ریال1:56:19
13.8589 ریال1:42:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات