شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PYG/VEF Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / بولیوار ونزوئلا 18955.0319 18955.0319 18955.0319 18955.0319 (0.37%) 70.3621 ۰۰:۱۷:۰۴
گورانی پاراگوئه / دلار 0 0.00017 0.000182 0.00018 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
AED/VEF 0 21779.0785 21780.6794 21780.2644 (0%) 0 ۴ تیر
AUD/VEF 0 59328 59528 59352 (0%) 0 ۴ تیر
ARS/VEF 0 3304.5784 3334.4569 3323.9923 (0%) 0 ۱۱ تیر
PYG/ARS 0 0.0051 0.0053 0.0052 (0%) 0 ۲۴ مرداد
PYG/BOB 0 0.0012 0.0013 0.0012 (0%) 0 ۳۰ خرداد
BOB/VEF 0 11594.1189 11595.0431 11594.1189 (0%) 0 ۴ تیر
BRL/VEF 0 24512.421 24753.0116 24527.7714 (0%) 0 ۱۱ تیر
PYG/BRL 0 0.0006 0.0007 0.0007 (0%) 0 ۱۶ مرداد
CAD/VEF 0 60082.6136 60295.4477 60200.1656 (0%) 0 ۴ تیر
CHF/VEF 0 80906.1489 81053.6981 81020.8629 (0%) 0 ۴ تیر
PYG/CLP 0 0.1149 0.1178 0.1155 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CLP/VEF 0 373.9332 374.747 374.747 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/VEF 0 14389.1796 14403.4342 14390.4743 (0%) 0 ۱۱ تیر
PYG/COP 0 0.5158 0.5183 0.5183 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/VEF 0 83.5287 83.5287 83.5287 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/VEF 0 12490.437 12557.2926 12542.527 (0%) 0 ۴ تیر
EUR/VEF 0 93160 93160 93160 (0%) 0 ۱ تیر
HKD/VEF 0 10193.6799 10196.5383 10194.979 (0%) 0 ۴ تیر
MXN/VEF 0 3972.9048 3997.5415 3985.3935 (0%) 0 ۴ تیر
PYG/MXN 0 0.0033 0.0034 0.0033 (0%) 0 ۲۴ مرداد
NOK/VEF 0 9823.5446 9892.053 9867.285 (0%) 0 ۴ تیر
NZD/VEF 0 64274.008 65166.436 64283.604 (0%) 0 ۱۱ تیر
PYG/PEN 0 0.0006 0.0007 0.0006 (0%) 0 ۳۰ خرداد
PEN/VEF 0 24465.2059 24483.9248 24465.2059 (0%) 0 ۴ تیر
PLN/VEF 0 25285.9025 25345.3422 25301.9037 (0%) 0 ۱۱ تیر
PYG/UYU 0 0.0056 0.0056 0.0056 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PYG/VEF 0 43.2601 43.2601 43.2601 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/VEF 0 1266.5743 1276.4545 1273.2001 (0%) 0 ۴ تیر
SAR/VEF 0 21323.9508 21343.0088 21330.7736 (0%) 0 ۴ تیر
SEK/VEF 0 8985.0287 9059.6122 9016.0147 (0%) 0 ۴ تیر
SGD/VEF 0 58595.1805 58914.5003 58715.5963 (0%) 0 ۴ تیر
TRY/VEF 0 16960.2917 17618.0409 17047.755 (0%) 0 ۴ تیر
TWD/VEF 0 2629.5895 2638.6965 2631.8387 (0%) 0 ۴ تیر
UYU/VEF 0 2524.6548 2528.2452 2528.2452 (0%) 0 ۴ تیر
ZAR/VEF 0 6897.7415 6997.076 6900.42 (0%) 0 ۱۱ تیر
PYG/ZAR 0 0.0023 0.0023 0.0023 (0%) 0 ۲۰ مهر
GBP/VEF 0 81.77 81.77 81.77 (0%) 0 ۱۷ مهر