شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PYG/MXN Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزوی مکزیک 0 19.1578 19.2333 19.167 (0%) 0 ۲۵ مهر
گورانی پاراگوئه / دلار 0 0.00017 0.000182 0.00018 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
AED/MXN 0 5.1403 5.1645 5.1531 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/MXN 13.0947 13.0947 13.0947 13.0947 (0.88%) 0.1146 ۰۳:۰۶:۰۶
ARS/MXN 0.3279 0.3279 0.3279 0.3279 (0.64%) 0.0021 ۰۳:۰۶:۰۶
PYG/ARS 0 0.0051 0.0053 0.0052 (0%) 0 ۲۴ مرداد
PYG/BOB 0 0.0012 0.0013 0.0012 (0%) 0 ۳۰ خرداد
BOB/MXN 0 2.732 2.754 2.7515 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/MXN 4.6429 4.6429 4.6429 4.6429 (0.72%) 0.0334 ۰۷:۰۶:۰۷
PYG/BRL 0 0.0006 0.0007 0.0007 (0%) 0 ۱۶ مرداد
CAD/MXN 14.551 14.551 14.551 14.551 (0.42%) 0.061 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/MXN 19.398 19.398 19.398 19.398 (0.08%) 0.016 ۱۲:۳۳:۰۶
PYG/CLP 0 0.1149 0.1178 0.1155 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CLP/MXN 0 0.0267 0.0267 0.0267 (0%) 0 ۲۶ مهر
CNY/MXN 0 2.7577 2.7703 2.7643 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PYG/COP 0 0.5158 0.5183 0.5183 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/MXN 0 0.0056 0.0056 0.0056 (0%) 0 ۱۸ مهر
DKK/MXN 0 2.8595 2.8595 2.8595 (0%) 0 ۲۶ مهر
EUR/MXN 21.335 21.335 21.335 21.335 (0.02%) 0.004 ۱۲:۳۳:۰۶
GBP/MXN 24.783 24.783 24.783 24.783 (0.21%) 0.051 ۱۲:۳۳:۰۶
HKD/MXN 0 2.4441 2.4454 2.4454 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/MXN 0 0.2704 0.2717 0.2711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/MXN 0 0.1764 0.1764 0.1764 (0%) 0 ۲۶ مهر
SGD/MXN 13.9974 13.9974 13.9974 13.9974 (0.3%) 0.0419 ۱۲:۳۳:۰۶
NOK/MXN 0 2.2463 2.2587 2.2532 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/MXN 12.1921 12.1921 12.1921 12.1921 (0.17%) 0.0204 ۱۲:۳۳:۰۶
PHP/MXN 0 0.3537 0.3553 0.3547 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/MXN 4.9789 4.9789 4.9789 4.9789 (0.02%) 0.0012 ۱۲:۳۳:۰۶
RUB/MXN 0.2995 0.2995 0.2995 0.2995 (0.1%) 0.0003 ۱۲:۳۳:۰۶
SAR/MXN 0 5.0348 5.0583 5.0461 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/MXN 0 2.0763 2.0866 2.0817 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MXN 0 0.5782 0.5811 0.5794 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/MXN 0 3.1085 3.1306 3.1138 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/MXN 0 0.616 0.619 0.6176 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/MXN 0 0.1663 0.1663 0.1663 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/MXN 1.2914 1.2914 1.2914 1.2914 (0.53%) 0.0069 ۱۲:۳۳:۰۶
PYG/MXN 0 0.0033 0.0034 0.0033 (0%) 0 ۲۴ مرداد
UYU/MXN 0 0.5976 0.6021 0.6018 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/MXN 5.7209 5.7209 5.7209 5.7209 (0.2%) 0.0114 ۱۲:۳۳:۰۶
PYG/PEN 0 0.0006 0.0007 0.0006 (0%) 0 ۳۰ خرداد
PYG/UYU 0 0.0056 0.0056 0.0056 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PYG/VEF 0 43.2601 43.2601 43.2601 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CZK/MXN 0 0.83 0.83 0.83 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAU/MXN 28482.02 28482.02 28482.02 28482.02 (0.45%) 128.55 ۱۱:۰۶:۰۷
BTC/MXN 152816.5 152816.5 152816.5 152816.5 (1.19%) 1802.5 ۱۲:۳۳:۰۶
ETH/MXN 0 3910.0098 3910.0098 3910.0098 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
LTC/MXN 0 1710.62 1710.62 1710.62 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
XAG/MXN 335.31 335.31 335.31 335.31 (0.17%) 0.58 ۱۲:۳۳:۰۶
XRP/MXN 5.6 5.6 5.6 5.6 (2.19%) 0.12 ۱۲:۳۳:۰۶
PYG/ZAR 0 0.0023 0.0023 0.0023 (0%) 0 ۲۰ مهر