لیر ترکیه

  • نرخ فعلی:10,720
  • بالاترین قیمت روز:10,740
  • پایین ترین قیمت روز:10,710
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,071
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۹
  • نرخ روز گذشته:10,700
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
10,720 ریال17:09:22
10,710 ریال14:58:19
10,720 ریال12:53:21
10,730 ریال12:51:26
10,740 ریال11:05:38
10,730 ریال10:18:36
10,720 ریال10:06:31
10,710 ریال10:00:34
نظرات