صفحات مرتبط

لیر ترکیه

  • نرخ فعلی:10,700
  • بالاترین قیمت روز:10,730
  • پایین ترین قیمت روز:10,650
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱ آذر
  • نرخ روز گذشته:10,700
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات