لیر ترکیه

  • نرخ فعلی:11,940
  • بالاترین قیمت روز:11,950
  • پایین ترین قیمت روز:11,940
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,195
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۷
  • نرخ روز گذشته:11,960
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
11,940 ریال11:47:29
11,950 ریال11:02:25
نظرات