صفحات مرتبط

لیر ترکیه

  • نرخ فعلی:10,950
  • بالاترین قیمت روز:11,140
  • پایین ترین قیمت روز:10,930
  • بیشترین مقدار نوسان روز:200
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,093
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۶
  • نرخ روز گذشته:10,920
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:30

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10,950 ریال17:06:35
11,130 ریال17:05:33
10,950 ریال16:58:31
11,130 ریال16:57:33
10,950 ریال16:48:32
11,130 ریال16:47:36
10,950 ریال16:45:41
11,130 ریال16:44:32
10,950 ریال16:18:31
11,130 ریال16:17:31
10,950 ریال16:07:28
11,130 ریال16:06:35
10,950 ریال16:03:27
11,130 ریال16:02:34
10,950 ریال16:00:41
11,130 ریال15:59:32
10,950 ریال15:32:28
11,130 ریال15:31:31
10,950 ریال15:26:35
11,130 ریال15:25:33
10,950 ریال15:21:27
11,130 ریال15:20:36
10,950 ریال14:59:29
11,130 ریال14:58:31
10,950 ریال14:39:29
11,130 ریال14:38:32
10,950 ریال14:19:30
11,130 ریال14:18:40
10,950 ریال13:58:36
11,130 ریال13:57:31
10,950 ریال13:54:34
11,130 ریال13:53:33
10,950 ریال13:39:30
11,130 ریال13:37:36
10,950 ریال13:14:31
10,960 ریال13:08:30
10,940 ریال12:53:31
11,140 ریال12:52:31
10,940 ریال12:43:29
11,140 ریال12:42:29
10,940 ریال12:33:24
11,140 ریال12:32:29
10,940 ریال12:31:25
11,140 ریال12:30:27
10,940 ریال12:20:28
10,950 ریال12:18:27
10,940 ریال12:17:25
11,140 ریال12:16:26
10,940 ریال12:05:28
11,140 ریال12:04:26
10,940 ریال11:46:26
11,140 ریال11:45:26
10,940 ریال11:16:24
10,950 ریال11:04:25
10,940 ریال11:01:25
10,930 ریال10:00:31
نظرات