صفحات مرتبط

لیر سوریه

  • نرخ فعلی:110
  • بالاترین قیمت روز:110
  • پایین ترین قیمت روز:90
  • بیشترین مقدار نوسان روز:100
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:90
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۵
  • نرخ روز گذشته:100
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:10%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
110 ریال17:05:05
100 ریال11:40:07
90 ریال11:37:24
نظرات