صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار سنگاپور

  • نرخ فعلی:78,490
  • بالاترین قیمت روز:78,600
  • پایین ترین قیمت روز:78,460
  • بیشترین مقدار نوسان روز:300
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:78,580
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۱:۱۶
  • نرخ روز گذشته:78,510
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
78,490 ریال12:51:16
78,500 ریال12:50:17
78,510 ریال12:49:13
78,500 ریال12:47:12
78,490 ریال12:46:12
78,480 ریال12:42:16
78,460 ریال12:41:12
78,480 ریال12:33:15
78,500 ریال12:28:12
78,520 ریال12:26:12
78,510 ریال12:07:12
78,530 ریال12:06:17
78,540 ریال12:01:12
78,550 ریال12:00:22
78,530 ریال11:54:16
78,550 ریال11:53:12
78,560 ریال11:46:12
78,580 ریال11:44:13
78,600 ریال11:43:12
78,580 ریال11:42:16
78,570 ریال11:41:11
78,560 ریال11:39:16
78,570 ریال11:38:11
78,560 ریال11:37:11
78,550 ریال11:35:13
78,530 ریال11:33:17
78,560 ریال11:31:12
78,570 ریال11:30:20
78,590 ریال11:29:12
78,580 ریال11:28:12
78,590 ریال11:27:15
78,580 ریال11:26:11
78,590 ریال11:25:13
78,580 ریال11:24:15
78,570 ریال11:22:12
78,580 ریال11:21:16
78,570 ریال11:19:12
78,590 ریال11:12:16
78,570 ریال11:11:13
78,560 ریال11:09:16
78,570 ریال11:08:15
78,560 ریال11:02:13
78,580 ریال11:00:24
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات