صفحات مرتبط

دلار سنگاپور

  • نرخ فعلی:43,790
  • بالاترین قیمت روز:43,810
  • پایین ترین قیمت روز:43,780
  • بیشترین مقدار نوسان روز:200
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:43,800
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۰:۱۸
  • نرخ روز گذشته:43,830
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:40

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
43,790 ریال13:00:18
43,780 ریال12:24:17
43,800 ریال11:36:17
43,810 ریال11:16:16
43,800 ریال10:52:15
43,810 ریال10:28:16
43,800 ریال10:00:18
نظرات