صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار سنگاپور

  • نرخ فعلی:65,070
  • بالاترین قیمت روز:65,070
  • پایین ترین قیمت روز:58,610
  • بیشترین مقدار نوسان روز:17,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.81%
  • نرخ بازگشایی بازار:60,170
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۴:۰۰
  • نرخ روز گذشته:59,410
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:9.53%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5,660

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
65,070 ریال17:14:00
65,070 ریال17:12:53
64,800 ریال17:06:54
64,800 ریال17:06:02
64,850 ریال16:57:00
64,850 ریال16:56:00
64,960 ریال16:54:50
65,070 ریال16:53:51
65,050 ریال16:52:57
64,740 ریال16:51:04
64,740 ریال16:50:06
64,890 ریال16:47:50
64,890 ریال16:47:03
64,630 ریال16:38:16
64,630 ریال16:37:17
64,670 ریال16:34:31
64,670 ریال16:33:27
64,520 ریال16:32:36
64,520 ریال16:31:15
64,410 ریال16:30:17
64,410 ریال16:29:20
64,180 ریال16:20:56
64,180 ریال16:19:58
64,070 ریال16:16:00
63,960 ریال16:14:56
63,850 ریال16:04:27
63,850 ریال16:03:26
63,850 ریال16:02:55
63,680 ریال15:59:51
63,680 ریال15:58:59
63,850 ریال15:58:00
63,510 ریال15:57:01
63,120 ریال15:53:04
63,120 ریال15:52:00
63,280 ریال15:50:22
63,280 ریال15:49:01
62,620 ریال15:42:18
62,620 ریال15:41:21
62,290 ریال15:37:00
62,290 ریال15:35:51
62,360 ریال15:33:46
62,360 ریال15:32:45
62,420 ریال15:30:50
62,420 ریال15:29:49
62,680 ریال15:27:39
60,980 ریال13:12:30
61,000 ریال13:07:45
60,350 ریال13:01:02
60,350 ریال12:59:48
60,440 ریال12:58:49
60,440 ریال12:57:52
60,500 ریال12:54:43
60,500 ریال12:53:44
58,990 ریال12:10:43
58,610 ریال12:02:18
58,780 ریال11:46:53
59,520 ریال10:52:54
59,520 ریال10:51:52
59,850 ریال10:38:45
59,850 ریال10:37:50
60,170 ریال10:02:06
60,170 ریال10:00:56
نظرات