صفحات مرتبط

کرون سوئد

  • نرخ فعلی:4,720
  • بالاترین قیمت روز:4,720
  • پایین ترین قیمت روز:4,710
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:472
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۷
  • نرخ روز گذشته:4,710
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,720 ریال13:47:27
4,710 ریال11:52:33
4,720 ریال11:45:32
نظرات