صفحات مرتبط

کرون سوئد

  • نرخ فعلی:4,890
  • بالاترین قیمت روز:4,940
  • پایین ترین قیمت روز:4,890
  • بیشترین مقدار نوسان روز:500
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,900
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۵
  • نرخ روز گذشته:4,910
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,890 ریال11:35:06
4,900 ریال11:35:06
4,900 ریال11:35:06
4,890 ریال11:32:11
4,940 ریال11:31:23
4,900 ریال10:00:08
نظرات