صفحات مرتبط
شاخص یاب

کرون سوئد

  • نرخ فعلی:12,680
  • بالاترین قیمت روز:12,690
  • پایین ترین قیمت روز:12,660
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:12,690
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۰:۱۹
  • نرخ روز گذشته:12,850
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:170

نمودار کندل استیک کرون سوئد در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون سوئد در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
12,680 ریال16:30:19
12,670 ریال16:25:43
12,690 ریال14:15:07
12,680 ریال13:35:32
12,690 ریال13:23:40
12,680 ریال13:10:19
12,670 ریال13:08:12
12,680 ریال13:07:06
12,690 ریال12:57:22
12,670 ریال12:43:26
12,660 ریال12:38:42
12,680 ریال12:31:23
12,690 ریال12:16:33
12,680 ریال11:50:34
12,690 ریال11:50:21
12,680 ریال11:16:50
12,690 ریال11:00:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات