کرون سوئد

  • نرخ فعلی:4,060
  • بالاترین قیمت روز:4,070
  • پایین ترین قیمت روز:4,060
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:407
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۰۸
  • نرخ روز گذشته:4,080
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.49%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
4,060 ریال10:08:21
4,070 ریال10:00:30
نظرات