صفحات مرتبط

روبل روسیه

  • نرخ فعلی:1,020
  • بالاترین قیمت روز:1,020
  • پایین ترین قیمت روز:1,010
  • بیشترین مقدار نوسان روز:100
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,020
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۹:۵۶
  • نرخ روز گذشته:1,030
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.98%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,020 ریال12:29:56
1,010 ریال12:09:07
1,010 ریال12:08:55
1,020 ریال11:34:57
نظرات