صفحات مرتبط
شاخص یاب

ریال قطر

  • نرخ فعلی:22,260
  • بالاترین قیمت روز:22,460
  • پایین ترین قیمت روز:21,320
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2,500
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.91%
  • نرخ بازگشایی بازار:21,720
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۷:۳۴
  • نرخ روز گذشته:21,710
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.53%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:550

نمودار کندل استیک ریال قطر در روز جاری

نمودار کندل استیک ریال قطر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
22,260 ریال20:57:34
22,300 ریال20:54:43
22,320 ریال20:51:57
22,280 ریال20:48:43
22,290 ریال20:45:53
22,300 ریال20:42:44
22,280 ریال20:39:44
22,270 ریال20:36:55
22,280 ریال20:24:35
22,230 ریال20:18:31
22,210 ریال20:09:41
22,160 ریال20:04:44
22,140 ریال19:57:35
22,150 ریال19:54:34
22,160 ریال19:48:37
22,120 ریال19:45:43
22,110 ریال19:39:50
22,130 ریال19:36:56
22,180 ریال19:34:14
22,210 ریال19:30:43
22,190 ریال19:27:32
22,180 ریال19:24:42
22,170 ریال19:21:38
22,160 ریال19:18:39
22,150 ریال19:15:33
22,100 ریال19:07:25
22,140 ریال19:05:30
22,160 ریال19:01:10
22,140 ریال18:57:33
22,130 ریال18:51:42
22,110 ریال18:48:26
22,130 ریال18:45:44
22,090 ریال18:42:38
22,120 ریال18:39:45
22,090 ریال18:36:54
22,230 ریال18:34:09
22,270 ریال18:21:48
22,240 ریال18:18:51
22,200 ریال18:15:41
22,190 ریال18:12:41
22,200 ریال18:04:13
22,210 ریال18:00:34
22,220 ریال17:57:25
22,270 ریال17:54:41
22,240 ریال17:51:43
22,210 ریال17:48:39
22,240 ریال17:45:36
22,230 ریال17:42:29
22,210 ریال17:39:34
22,200 ریال17:36:47
22,220 ریال17:34:03
22,230 ریال17:30:40
22,260 ریال17:27:31
22,190 ریال17:24:31
22,140 ریال17:18:40
22,150 ریال17:15:37
22,140 ریال17:12:31
22,110 ریال17:09:41
22,130 ریال17:07:23
22,170 ریال17:01:23
22,190 ریال16:57:45
22,230 ریال16:54:31
22,290 ریال16:51:38
22,420 ریال16:39:47
22,390 ریال16:37:16
22,320 ریال16:34:31
22,300 ریال16:30:59
22,280 ریال16:27:40
22,290 ریال16:24:56
22,240 ریال16:21:50
22,160 ریال16:18:57
22,090 ریال16:13:31
22,080 ریال16:11:18
22,050 ریال16:09:03
22,050 ریال16:06:45
22,060 ریال16:02:21
22,070 ریال15:58:13
22,050 ریال15:55:07
22,010 ریال15:48:57
22,000 ریال15:46:15
22,030 ریال15:43:05
21,960 ریال15:31:10
22,070 ریال15:21:46
22,150 ریال15:12:56
22,140 ریال15:10:10
22,170 ریال15:07:37
22,170 ریال15:05:20
22,250 ریال14:58:00
22,040 ریال14:55:11
22,070 ریال14:52:19
22,110 ریال14:46:21
22,100 ریال14:43:12
22,160 ریال14:40:35
22,270 ریال14:37:46
22,180 ریال14:31:10
22,230 ریال14:27:43
22,270 ریال14:18:48
22,300 ریال14:15:52
22,340 ریال14:13:01
22,380 ریال14:07:31
22,460 ریال14:05:20
22,340 ریال14:01:37
22,260 ریال13:57:56
22,200 ریال13:54:53
22,140 ریال13:52:16
22,100 ریال13:49:02
22,090 ریال13:46:00
22,080 ریال13:39:50
22,090 ریال13:37:14
22,060 ریال13:34:34
22,310 ریال13:31:07
22,360 ریال13:27:53
22,350 ریال13:24:59
22,220 ریال13:12:53
22,140 ریال13:10:01
22,180 ریال13:07:28
22,270 ریال13:04:55
22,150 ریال13:01:22
22,260 ریال12:57:53
22,340 ریال12:54:45
22,380 ریال12:51:45
22,340 ریال12:46:13
22,260 ریال12:42:52
22,180 ریال12:40:14
21,950 ریال12:34:38
21,920 ریال12:31:01
21,910 ریال12:27:35
22,000 ریال12:24:50
21,960 ریال12:21:43
21,820 ریال12:18:49
21,740 ریال12:15:53
21,690 ریال12:09:53
21,660 ریال12:06:53
21,580 ریال12:04:35
21,510 ریال12:01:22
21,490 ریال11:57:50
21,420 ریال11:54:46
21,470 ریال11:51:49
21,490 ریال11:48:45
21,540 ریال11:46:11
21,610 ریال11:42:50
21,490 ریال11:39:55
21,380 ریال11:37:06
21,420 ریال11:34:18
21,340 ریال11:30:50
21,360 ریال11:24:48
21,390 ریال11:21:41
21,340 ریال11:18:50
21,320 ریال11:15:44
21,400 ریال11:12:43
21,420 ریال11:09:43
21,440 ریال11:06:59
21,430 ریال11:01:04
21,410 ریال10:57:36
21,510 ریال10:54:37
21,710 ریال10:51:46
21,720 ریال10:48:37
21,730 ریال10:45:54
21,740 ریال10:42:42
21,730 ریال10:36:49
21,740 ریال10:34:15
21,730 ریال10:30:53
21,720 ریال10:01:10
نظرات