صفحات مرتبط
شاخص یاب

ریال قطر

  • نرخ فعلی:31,440
  • بالاترین قیمت روز:31,440
  • پایین ترین قیمت روز:31,390
  • بیشترین مقدار نوسان روز:50
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:31,410
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۰:۱۴
  • نرخ روز گذشته:31,440
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک ریال قطر در روز جاری

نمودار کندل استیک ریال قطر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
31,440 ریال18:40:14
31,400 ریال18:16:03
31,440 ریال18:14:50
31,430 ریال16:55:30
31,410 ریال15:50:13
31,400 ریال15:28:22
31,390 ریال14:53:48
31,440 ریال14:28:23
31,410 ریال11:56:05
31,430 ریال11:43:09
31,400 ریال11:28:03
31,410 ریال11:20:47
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات